Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 i 2019.

Program współpracy przyjęty 27 listopada jako Uchwała nr XLV/562/17 przez Sejmik Województwa Łódzkiego oraz program współpracy przyjęty 25 września 2018 r. jako Uchwała nr LVI/696/18 przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji