Strategia eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 29 sierpnia 2007 roku uchwalił „Strategię eZdrowia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013”. W ten sposób województwo łódzkie jest pierwszym w Polsce, oraz jednym z nielicznych regionów w Europie, które posiada dziedzinową, profilowaną strategię rozwoju związaną z innowacyjnością i społeczeństwem informacyjnym w obszarze ochrony zdrowia.
Dokument do pobrania
(format .pdf, ~ 3 MB)

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji