Opracowanie kreatywnej koncepcji i realizacja kampanii naborowej Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020) (ZP.272.111.2017)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 06.01.2018
  • Termin składania ofert: 16.02.2018 r. godz. 9:00
    19.02.2018 r. godz. 9:00
    21.02.2018 r. godz. 9:00
    22.02.2018 r. godz. 9:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji