Modernizacja systemu radiowego typu punkt – punkt działającego w ramach projektu pilotażowego „Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna” - sygn. post. ZP.272.107.2017

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 19.01.2018
  • Termin składania ofert: 02.03.2018 r. , do godz.: 10:00
    Otwarcie ofert  02.03.2018 r., o godz.:11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji