Dostawa, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksowa eksploatacja systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia: 25.01.2018
 • Termin składania ofert: 13.03.2018 R. DO GODZINY 10:00

  15.03.2018 R. DO GODZINY 10:00

  22.03.2018 R. DO GODZINY 10:00

  04.04.2018 R. DO GODZINY 10:00


  06.04.2018 R. DO GODZINY 10:00

  11.04.2018 R. DO GODZINY 10:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji