Dostawa i zabudowa siłowni inwertorowej wraz z modułami inwertorowymi, rozbudowa baterii istniejącej siłowni DC oraz wykonanie łączników sieci światłowodowej w ramach Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej (ZP.272.109.2017)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.01.2018
  • Termin składania ofert: 07.03.2018r.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji