Opracowanie i wdrożenie kampanii promocyjnej w ramach projektu "Promocja gospodarcza Województwa Łódzkiego poprzez organizację i udział w Europejskim Forum Gospodarczym, Międzynarodowym Kongresie Gospodarki, Lodzkie Innovation Days, szkoleniach oraz stworzenie systemu komunikacji i doradztwa dla przedsiębiorców" - sygn. post. ZP.272.2.2018

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.02.2018
  • Termin składania ofert: 28.03.2018 r., do godz.: 10:00
    Otwarcie ofert  28.03.2018 r., o godz.: 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji