DRUK ALBUMU PROMOCYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (ZP.272.70.2018)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 07.08.2018
  • Termin składania ofert: 14.09.2018r. do godz. 9:00
    otwarcie ofert: 14.09.2018r. o godz: 11:00

    17.09.2018r. do godz: 9:00
    otwarcie ofert 17.09.2018r. o godz: 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji