Dostawa , instalacja i konfiguracja serwerów, podzespołów do serwerów, sprzętu sieciowego, pakietów gwarancyjnych i oprogramowania (ZP.272.81.2018)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.09.2018
  • Termin składania ofert: 5.11.2018r. do godz: 9:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji