Wykonanie i dostawa materiałów popularyzujących informacje turystyczne o województwie oraz upowszechniających rozwój kultury fizycznej i sportu dla Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (ZP.272.94.2018)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 16.10.2018
  • Termin składania ofert: 24.10.2018r. do godz: 10:00

    26.10.2018 DO GODZINY 10:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji