Obsługa tłumaczeniowa dla Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do wykonania tłumaczeń (sygn. post. ZP.272.99.2018)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 21.12.2018
  • Termin składania ofert: 08.01.2019 r. do godz. 10:00
    Otwarcie ofert: 08.01.2019 r. o godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji