USŁUGA PRZEPROWADZENIA BADANIA PN.: SZACOWANIE WSKAŹNIKA REZULTATU DŁUGOTERMINOWEGO EFS PN. „LICZBA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W LEPSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY SZEŚĆ MIESIĘCY PO OPUSZCZENIU PROGRAMU” W RAMACH RPO WŁ 2014-2020 - ZP.272.100.2018

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.01.2019
  • Termin składania ofert: 04.02.2019 r. do godz. 10:00
    Otwarcie ofert o godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji