Wykonanie studium pt. Opracowanie programów ochrony powietrza dla strefy łódzkiej na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 r. w celu osiągnięcia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu (ADI.272.53.2019)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 30.08.2019
  • Termin składania ofert:

    9.09.2019 r. do godz. 10:00

Czytany 198 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  30.08.2019 - 14:10
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 16.09.2019 - 12:24