Kontakt - Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel.: (42) 663 30 35
fax: (42) 663 30 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Biuro Podawcze

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (42) 663 33 80
tel.kom. 695 356 594

Instrukcja obsługi BIP

07.12.2012

Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli

Dyrektor : Marcin Podgórski
Do zadań Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli należy reprezentowanie interesów samorządowych na arenie międzyregionalnej,  a w szczególności: 

1. Wydział Projektów Międzynarodowych, który oznacza pisma symbolem „RBI”
1) realizacja działań służących budowaniu pozytywnego wizerunku województwa oraz partnerów regionalnych w Brukseli;
2) poszukiwanie zagranicznych partnerów zainteresowanych realizacją wspólnych projektów z podmiotami z województwa;
3) pozyskiwanie informacji o potencjalnych możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach programów wspólnotowych oraz konsultacja wybranych tematów z departamentami merytorycznymi;
4) tworzenie we współpracy z komórkami organizacyjnymi i jednostkami samorządu terytorialnego z regionu dokumentów aplikacyjnych w ramach przygotowywanych i ogłoszonych konkursów;
5) zarządzanie administracyjne, finansowe i techniczne wyznaczonymi projektami, w tym m.in.:  
a) przygotowanie projektów dokumentów potrzebnych do aplikacji i realizacji projektów, w tym w szczególności powołujących zespoły realizujące projekty,
b) tworzenie harmonogramów realizacji projektów międzynarodowych,
c) wsparcie działań projektowych w regionie,
d) wsparcie w kontakcie z liderem/partnerami projektu,
e) wsparcie w realizacji zdań wynikających z przygotowywanych i przyjętych  do realizacji projektów, zgodnie z przyjętymi standardami w zakresie wdrażania projektów międzynarodowych,
f) gromadzenie dokumentacji niezbędnej do prawidłowego rozliczenia projektów,
g) tworzenie we współpracy z departamentami merytorycznymi wniosków  o płatność, raportów okresowych i końcowych;
6) wspomaganie podmiotów z regionu w pozyskiwaniu środków finansowych oferowanych przez UE, konsultacja propozycji projektów partnerów z regionu, pomoc w zidentyfikowaniu właściwego programu wspólnotowego oraz wsparcie procesu budowania międzynarodowych konsorcjów;
7) współpraca z krajowymi i regionalnymi punktami kontaktowymi ds. programów wspólnotowych celem pozyskiwania wiedzy na potrzeby projektów własnych  i działalności informacyjnej prowadzonej na terenie województwa. 

2. Wydział Inicjatyw Rozwojowych, który oznacza pisma symbolem „RBII”
1) pozyskiwanie informacji i analiza prawodawstwa unijnego oraz kierunków rozwoju polityk europejskich pod kątem ich znaczenia dla rozwoju województwa również w kontekście działalności przedsiębiorców;
2) przygotowywanie i koordynacja tematycznych wydarzeń, tj. seminariów, konferencji, wizyt studyjnych z udziałem przedstawicieli województwa służących wymianie doświadczeń z przedstawicielami UE oraz innych regionów,  a także zabezpieczaniu interesów województwa i lobbingowi;
3) reprezentowanie interesów samorządowych przed instytucjami europejskimi  i w ramach sieci współpracy międzyregionalnej;
4) reprezentowanie interesów przedsiębiorców z województwa w krajach Beneluksu  w ramach Punktu Wsparcia Inwestora, m.in. poprzez:
a) poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji towarów i usług,
b) wsparcie udziału przedsiębiorców z regionu w konferencjach, seminariach  i spotkaniach oraz wydarzeniach wystawienniczych,
c) umożliwienie wymiany informacji i śledzenie nowych trendów w określonych branżach;
5) tworzenie i realizacja projektów własnych w ramach RPO WŁ oraz krajowych programów operacyjnych;
6) prowadzenie działań związanych z obsługą portalu www.bruksela.lodzkie.pl  a także mediów społecznościowych, w tym nadzór nad prawidłową identyfikacją wizualną realizowanych przez Biuro projektów;
7) koordynacja działań związanych z planowaniem budżetu województwa  oraz wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej Biura. 

3. Samodzielne Stanowiska ds. Obsługi Sekretariatu, które oznaczają pisma symbolem „RBS”
W ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli działa Sekcja Miasta Łodzi zajmująca się sprawami promocji Miasta Łodzi, funkcjonowanie  której określają odrębne akty prawne.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji