Interpelacje
Sygnatura interpelacji Składający Dotyczy Data interpelacji Odpowiedź z dnia Sygnatura odpowiedzi
KSII.0003.1.2018 Dariusz
Joński
przywrócenia tramwaju na linii Łódź - Ozorków oraz stanu realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny 27.11.2018 11.12.2018 1_odp_ interp
KSII.0003.2.2018 Marcin Bugajski nieoficjalnej wiadomości na temat planów wykreślenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego finansowania zabiegów zapłodnienia in vitro z projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok 6.12.2018 20.12.2018 2_odp_interp
KSII.0003.3.2019 Andrzej
Owczarek
portu multimodalnego w rejonie Zduńskiej Woli 4.01.2019 18.01.2019 3_odp_interp
KSII.0003.4.2019 Arkadiusz Gajewski organizacji ruchu na drogach będących w zarządzie województwa 7.01.2019 21.01.2019 4_odp_interp
KSII.0003.5.2019 Marcin Bugajski wsparcia przez samorząd województwa łódzkiego  27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 10.01.2019 24.01.2019 5_odp_interp
KSII.0003.6.2019 Ilona
Rafalska
nowych wskaźników zatrudniania pielęgniarek 14.01.2019 25.01.2019 6_odp_interp
KSII.0003.7.2019 Marcin Bugajski powodów rezygnacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego z wystawienia wspólnego stoiska Łodzi i Województwa Łódzkiego podczas targów ITB w Berlinie 16.01.2019 25.01.2019 7_odp_interp
KSII.0003.8.2019 Dariusz
Klimczak
nowych węzłów drogowych na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą 18.01.2019 1.02.2019 8_odp_interp
KSII.0003.9.2019 Dariusz
Klimczak
zmian cen energii elektrycznej, której odbiorcami są jednostki organizacyjne samorządu województwa Łódzkiego 18.01.2019 1.02.2019 9_odp_interp
KSII.0003.10.2019 Dariusz Klimczak zmian kadrowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 18.01.2019 1.02.2019 10_odp_inerp
KSII.0003.11.2019 Dariusz Klimczak wykup działek pod budowę obwodnicy Kurzeszyna 21.01.2019 1.02.2019 11_odp_interp
KSII.0003.12.2019 Dariusz Klimczak współpracy samorządu województwa łódzkiego z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi 21.01.2019 1.02.2019 12_odp_interp
KSII.0003.13.2019 Marcin Bugajski terminu powstania ewaluacji pilotażowego programu wsparcia in vitro realizowanego w poprzednim roku 29.01.2019 8.02.2019 13_odp_interp
KSII.0003.14.2019 Marcin Bugajski imprez promocyjnych planowanych na 2019 rok, podczas których planowane jest przygotowanie przez Województwo Łódzkie wspólnego stanowiska  targowego wraz z miastem Łodzią 29.01.2019 12.02.2019 14_odp_interp
KSII.0003.15.2019 Paweł
Kowalczyk
oddziałów ginekologicznych i gabinetów ginekologicznych przystosowanych dla pacjentek z niepełnosprawnością 29.01.2019 8.02.2019 15_odp_interp
KSII.0003.3.2019 Marek
Mazur
informacji na temat dziłalności Lokalnych Grup Działania 29.01.2019 3.1_odp_interp
KSII.0003.16.2019 Marcin Bugajski planowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego zmiany w dokumentach strategicznych województwa łódzkiego 31.01.2019 14.02.2019 16_odp_interp
KSII.0003.17.2019 Marcin Bugajski kontynuacji wspierania przez Marszałka Województwa Łódzkiego i jednostki mu podległe kolejnych edycji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 31.01.2019 11.02.2019 17_odp_interp
KSII.0003.18.2019 Marcin Bugajski opinii prawnej w zakresie procedowania sesji w punkcie dotyczącym podejmowania uchwał 31.01.2019 14.02.2019 18_odp_interp
KSII.0003.19.2019 Marcin Bugajski prośby o informacje w kwestii szacowanych kosztów wsparcia gospodarstw hodowlanych w województwie łódzkim w zakresie bioasekuracji 4.02.2019 18.02.2019 19_odp_interp
KSII.0003.20.2019 Marcin Bugajski podwyżek dla pracowników szpitali wojewódzkich 4.02.2019 18.02.2019 20_odp_interp
KSII.0003.21.2019 Ilona Rafalska systemu Rowerowe Łódzkie 8.02.2019    

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji