Interpelacje
Sygnatura interpelacji Składający Interpelacja w sprawie Data interpelacji Odpowiedź z dnia Sygnatura odpowiedzi
KSII.0003.82.2017 Halina Rosiak podróży zagranicznych radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego bieżącej kadencji 22.05.2017    
KSII.0003.81.2017 Halina Rosiak postępowania prokuratorskiego dot. Łódzkiego Szlaku Konnego 22.05.2017    
KSII.0003.80.2017 Halina Rosiak ruchu turystycznego na Łódzkim Szlaku Konnym 22.05.2017    
KSII.0003.79.2017 Błażej Spychalski kompleksowej termomodernizacji oraz zmiany źródła ciepła w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim 17.05.2017    
KSII.0003.78.2017 Robert Baryła postawienia automatu biletowego na dworcu kolejowym w Łęczycy 11.05.2017 22.05.2017 78_odp_2017
KSII.0003.77.2017 Włodzimierz Kula zanieczyszczonego powietrza (tzw. smogu) w województwie łódzkim 28.04.2017 11.05.2017 77_odp_2017
KSII.0003.76.2017 Włodzimierz Kula sytuacji w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie 28.04.2017 12.05.2017 76_odp_2017
KSII.0003.75.2017 Marcin Bugajski misji gospodarczych organizowanych przez ŁAAR S.A. oraz podrózy zagranicznych, w których uczestniczyły inne osoby, niż pracownicy ŁARR S.A. w okresie od 2014 r. do dnia dzisiejszego 28.04.2017 11.05.2017 75_odp_2017
KSII.0003.74.2017 Marcin Bugajski dokumentów strategicznych lub dokumentacji wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez ŁARR S.A w okresie od 2011 r. do dnia dzisiejszego 28.04.2017 11.05.2017 74_odp_2017
KSII.0003.73.2017 Marcin Bugajski przekazania środków finansowych na cele sportowe 28.04.2017 11.05.2017 73_odp_2017
KSII.0003.72.2017 Krzysztof Ciebiada stanu drogi wojewódzkiej Nr 480 na odcinku Kolonia Zawady – Chociw – Łazów oraz braku chodnika w m. Chociw 20.04.2017 04.05.2017 72_odp_2017
KSII.0003.71.2017 Piotr Adamczyk, Robert Baryła Krzysztof Ciebiada, Iwona Koperska, Michał Król planowanego spotkania radnych w ramach tzw. Sejmiku Sejmików 19.04.2017 03.05.2017 71_odp_2017
KSII.0003.70.2017 Arkadiusz Gajewski inwestycji na drodze dw713 w odcinku przebiegającym przez centrum Tomaszowa Mazowieckiego 27.03.2017 10.04.2017 70_odp_2017
KSII.0003.69.2017 Arkadiusz Gajewski planowanych działań Urzędu Marszałkowskiego w zakresie przeciwdziałania zatruciu powietrza na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i całego województwa łódzkiego 27.03.2017 10.04.2017 69_odp_2017
KSII.0003.68.2017 Arkadiusz Gajewski ruchu motorowego na terenie Zalewu Sulejowskiego 27.03.2017 10.04.2017 68_odp_2017
KSII.0003.67.2017 Marcin Bugajski Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 27.03.2017 10.04.2017 67_odp_2017
KSII.0003.66.2017 Marcin Bugajski zestawienia uchwał organów Samorządu Województwa Łódzkiego dotyczących przekazania środków finansowych na cele sportowe w latach 2014-2017 27.03.2017 10.04.2017
 
66_odp_2017
KSII.0003.65.2017 Włodzimierz Kula modernizacji drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Bełchatów-Kamieńsk oraz budowy ścieżki rowerowej na odcinku Zelów-Bełchatów 28.02.2017 14.03.2017 65_odp_2017
KSII.0003.64.2017 Włodzimierz Kula projektu ustawy o tzw. sieci szpitali 28.02.2017 15.03.2016 64_odp_2017
KSII.0003.63.2017 Krzysztof Ciebiada funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w województwie łódzkim 07.02.2017 15.02.2017 63_odp_2017
KSII.0003.62.2017 Krzysztof Ciebiada uzupełnienia odpowiedzi na interpelację zawartą w piśmie KSII.0003.61.2017 w sprawie przelania środków w latach 2007-2015 przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach na konta Urzędu Marszałkowskiego 07.02.2017 21.02.2017 62_odp_2017
KSII.0003.61.2017 Krzysztof Ciebiada przelania środków finansowych w latach 2007-2015 przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach na konta Urzędu Marszałkowskiego 09.01.2017 19.01.2017 61_odp_2017
KSII.0003.60.2016 Andrzej Chowis włączenia drogi gminnej Łagiewniki do drogi krajowej nr 8 – Dąbrowa. 20.12.2016 27.12.2016 

06.02.2017      
 
60_odp_2016
KSII.0003.59.2016 Krzysztof Ciebiada decyzji Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działającej przy Marszałku Województwa Łódzkiego o przekazaniu środków na sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach wojewódzkich 14.12.2016 23.12.2016 59_odp_2016
KSII.0003.58.2016 Iwona Koperska wpływów za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na rachunek Miasta i Gminy Pajęczno w latach 2005-2015 29.11.2016 09.12.2016 58_odp_2016
KSII.0003.57.2016 Andrzej Chowis zwiększenia liczby pociągów na trasach: Kutno-Włocławek-Kutno i Łódź-Toruń-Łódź realizowanych przez spółkę Przewozy Regionalne 29.11.2016 13.12.2016 57_odp_2016
KSII.0003.56.2016 Arkadiusz Gajewski przebudowy skrzyżowania ulic Mireckiego oraz Szczęśliwej w Tomaszowie Mazowieckim 31.10.2016 14.11.2016 56_odp_2016
KSII.0003.55.2016 Arkadiusz Gajewski przebudowy drogi nr 713 na odcinku Tomaszowa Mazowieckiego 31.10.2016 14.11.2016 55_odp_2016
KSII.0003.52.2016 Robert Baryła utworzenia kasy biletowej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na dworcu kolejowym w Kutnie 14.09.2016 28.09.2016 52_odp_2016
KSII.0003.51.2016 Piotr Adamczyk opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości, na której prowadzi swoją działalność Wojewódzki Szpital im. M. Kopernika oraz opłat za dzierżawę powierzchni dla podmiotów usługowych na terenie ww. szpitala 09.09.2016 22.09.2016 51_odp_2016
KSII.0003.50.2016 Piotr Bors oddziału chemioterapii w Wojewódzkim Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi 05.09.2016 16.09.2016 50_odp_2016
KSII.0003.49.2016 Klub Radnych PiS:
Piotr Adamczyk, Piotr Grabowski,
Krzysztof Ciebiada,
Michał Król
nie przekazania do Wojewody Łódzkiego stanowiska w sprawie stosowania się do niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego 06.06.2016 09.06.2016 49_odp_2016
KSII.0003.22.1.2016 Andrzej Chowis poprawy bezpieczeństwa  na drodze wojewódzkiej Nr 481 Łask - Widoradz poprzez przeprowadzenie prac modernizacyjnych na odcinku od miejscowości Rychłocice (gmina Konopnica) do miejscowości Widoradz (gmina Wieluń) 26.04.2016 10.05.2016 22.1_odp_2016
KSII.0003.47.2016 Krzysztof Ciebiada

skorzystania przez mieszkańców aglomeracji łódzkiej

z dofinansowania przeznaczonego na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych i możliwości zmiany zapisu w ramach Programu RPO w strategii ZIT w dziale IV.2.3.

20.04.2016 04.05.2016 47_odp_2016
KSII.0003.46.2016 Krzysztof Ciebiada informacji o opłatach dokonywanych przez oddziały Pogotowia Ratunkowego za odpisy wyników badań i diagnoz lekarskich 20.04.2016 04.05.2016  
KSII.0003.45.2016 Piotr Adamczyk drogi wojewódzkiej 480 przebiegającej przez gminę Widawa na odcinku Kolonia Zawady - Łazów 22.03.2016 4.04.2016 45_odp_2016
KSII.0003.44.2016 Andrzej Chowis przebudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Czarnożyły - Złoczew 22.03.2016 4.04.2016 44_odp_2016
KSII.0003.42.2016 Piotr Adamczyk planów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dotyczących wykorzystania budynku po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim w Łowiczu 16.02.2016 26.02.2016 42_odp_2016
KSII.0003.41.2016 Ilona Rafalska kwalifikowalności podatku VAT w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 15.02.2016 1.03.2016 41_odp_2016
KSII.0003.40.2016 Piotr Adamczyk organizacji Expo 2022 29.01.2016 11.02.2016 40_odp_2016
KSII.0003.38.2016 Michał Król podjęcia stosownych prac remontowych i inwestycyjnych w otoczeniu Bazyliki Matki Boskiej Gidelskiej 27.01.2016 9.02.2016 38_odp_2016
KSII.0003.36.2015 Piotr
Adamczyk
zasilenia nagłośnienia demonstracji politycznej KOD, która odbyła się przed Teatrem Wielkim w Łodzi 21.12.2015 29.12.2015 36_odp_2015
KSII.0003.19.1.2015 Błażej Spychalski czy i kiedy Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego zostanie przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej. 17.12.2015 23.12.2015 19.1_odp_2015
KSII.0003.35.2015 Beata Ozga - Flejszer rozbudowy Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu zespolonym im. S. Rybickiego w Skierniewicach 02.12.2015 10.12.2015 35_odp_2015
KSII.0003.34.2015 Włodzimierz Kula zapewnienia większego bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 480 z drogą krajową 74 w miejscowości Grudna Gmina Szczerców 27.11.2015 08.12.2015 34_odp_2015
KSII.0003.33.2015 Piotr Grabowski licznych protestów mieszkańców gmin powiatów piotrkowskiego i radomszczańskiego spowodowanych planami ograniczenia regionalnych połączeń kolejowych 23.11.2015 07.12.2015 33_odp_2015
KSII.0003.31.2015 Piotr Adamczyk ekonomii społecznej w Województwie Łódzkim 07.10.2015 21.10.2015

03.11.2015
31_odp_2015
KSII.0003.30.2015 Piotr Adamczyk w jaki sposób będą monitorowane kierunki interwencji oraz jaka jednostka będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań społecznych w obszarze polityki społecznej 07.10.2015 21.10.2015

03.11.2015
30_odp_2015
KSII.0003.29.2015 Piotr Adamczyk zastrzeżeń na temat pracy szpitala im. J. Korczaka 07.10.2015 21.10.2015 29_odp_2015
KSII.0003.14.1.2015 Joanna Kopcińska zezwolenia na budowę schroniska dla zwierząt we wsi Jasionka 27.08.2015 09.09.2015

07.10.2015
14.1_odp_2015
KSII.0003.14.2015 Robert Baryła gmin dotkniętych suszą na terenie województwa łódzkiego 27.08.2015 03.09.2015 14_odp_2015
KSII.0003.28.2015 Mariusz Rusiecki remontu dróg wojewódzkich 25.08.2015 08.09.2015 28_odp_2015
KSII.0003.27.2015 Mariusz Rusiecki przejęcia 150 kilometrów dróg 25.08.2015 08.09.2015 27_odp_2015
KSII.0003.26.2015 Piotr Adamczyk poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach kolejowych w Łodzi 17.08.2015 31.08.2015

01.10.2015
26_odp_2015
KSII.0003.25.2015 Joanna Kopcińska
Krzysztof Ciebiada
na jakim etapie realizacji na terenie województwa łódzkiego jest projekt MZ w Programie Kapitał Ludzki – mapy potrzeb zdrowotnych 30.07.2015 13.08.2015 25_odp_2015
KSII.0003.24.2015 Joanna Kopcińska
Krzysztof Ciebiada
udzielenia informacji na temat poziomu zabezpieczenia usług psychiatrycznych w zakresie opieki ambulatoryjnej, opieki stacjonarnej i poza szpitalnej w województwie łódzkim w skali roku. 30.07.2015 13.08.2015 24_odp_2015
KSII.0003.23.2015 Robert Baryła zatruć dopalaczami w województwie łódzkim 22.07.2015 04.08.2015 23_odp_2015
KSII.0003.22.2015 Piotr Bors objęcia patronatem imprezy Fly Fest organizowanej w Piotrkowie Trybunalskim 13.07.2015 23.07.2015 22_odp_2015
KSII.0003.21.2015 Piotr Bors przedstawienia konkretnych planów samorządu województwa wobec portu lotniczego w Łodzi 13.07.2015 27.07.2015 21_odp_2015
KSII.0003.12.3.2015 Krzysztof Ciebiada przedstawienia docelowego modelu wraz z kosztami funkcjonowania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Spółki Przewozy Regionalne Oddziału Łódzkiego 30.06.2015 21.07.2015 12.3_odp_2015
KSII.0003.12.2.2015 Mariusz Rusiecki trudnej sytuacji szpitala w Bełchatowie 30.06.2015 16.07.2015 12.2_odp_2015
KSII.0003.12.1.2015 Mariusz Rusiecki nowego okresu programowania środków unijnych 30.06.2015 10.07.2015 12.1_odp_2015
KSII.0003.20.2015 Rafał Ambrozik Ponowne rozpatrzenie wykupu mieszkania przez mieszkankę Rawy Mazowieckiej 24.06.2015 06.07.2015 20_2015_odp
KSII.0003.19.2015 Iwona Koperska Przedstawienie realnego planu remontu drogi wojewódzkiej nr 486, drogi łączącej DK 42 w Wieluniu z DK 42 w Działoszynie 24.06.2015 06.07.2015 19_2015_odp
KSII.0003.18.2015 Iwona Koperska Wyjaśnienia aktualnej sytuacji w nowo wybudowanym oddziale kardiochirurgii w Wojeódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Biegańskiego w Łodzi 24.06.2015 06.07.2015 18_2015_odp
KSII.0003.17.2015 Iwona Koperska
Halina Rosiak
Wypowiedzi prezesa firmy Łódzki Regionalny Park Naukowo -Technologiczny Sp. z o.o. na sesji SWŁ w dniu 26 maja 2015 r. o zakupie 2 ha ziemi przez rosyjską firmę. 09.06.2015 23.06.2015 17_2015_odp
KSII.0003.16.2015 Iwona Koperska Z prośbą o podjęcie działań w celu wyjaśnienia sytuacji pracowników, przedstawienie średniej rocznej pensji przypadającej na pracownika z rozróżnieniem stanowisk 26.05.2015 08.06.2015 16_2015_odp
KSII.0003.15.2015 Rafał Ambrozik objęcia przez Marszałka Województwa Łódzkiego honorowym patronatem Dnia Rawy Mazowieckiej 04.05.2015 18.05.2015 15_2015_odp
KSII.0003.14.1.2015 Robert Baryła Konieczności modernizacji i przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 702 z drogą nr 60 oraz nr 92 28.04.2015 08.05.2015 14.1_2015_odp
KSII.0003.14.2015 Krzysztof Ciebiada Złego stanu technicznego drogi wojewódzkiej 480 przebiegającej przez gminę Widawa na odcinku Kolonia Zawada - Łazów 28.04.2015 12.05.2015 14_2015_odp
KSII.0003.13.2015 Beata Ozga-Flejszer w sprawie ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego budowy obwodnicy Bolimowa 22.04.2015 08.05.2015 13_2015_odp
 
KSII.0003.12.2015 Włodzimierz Kula w sprawie ponowienia inerpelacji dot. opracowania dokumentacji projektowej budowy ciagu pieszo - rowerowego przy drodze 484 10.04.2015 23.04.2015 12_2015_odp
KSII.0003.8.2015 Ilona
Rafalska
planowanych remontów Oddziału Ginekologiczno-Położnicze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 31.03.2015 14.04.2015 8_2015_odp
KSII.0003.11.2015 Tomasz Piotrowski kwalifikowalności wydatków w ramach części wspólnych oraz poza częściami wspólnymi budynków komunalnych w projektach z zakresu rewitalizacji 25.03.2015 8.04.2015 11_2015_odp
KSII.0003.10.2015 Tomasz Piotrowski możliwości realizacji projektów grantowych z zakresu rewitalizacji dla wspólnot mieszkaniowych 25.03.2015 8.04.2015 10_2015_odp
KSII.0003.9.2015 Rafał
Ambrozik
zanieczyszczeń emitowanych przez kotłownię przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tomaszowie Mazowieckim 19.03.2015 3.04.2015 9_2015_odp
KSII.0003.7.2015 Krzysztof Ciebiada niebezpieczeństw wynikających ze wzmożonego ruchu samochodowego przez Pabianice w związku ze zmianą organizacji ruchu w Łodzi 17.03.2015 23.04.2015 7_2015_odp
KSII.0003.8.2015 Piotr Adamczyk funkcjonowania Filharmonii Łódzkiej 9.03.2015 23.03.2015 8_2015_odp
KSII.0003.7.2015 Rafał Ambrozik wykupu lokalu mieszkalnego przez lokatorkę 27.02.2015 12.03.2015 7_2015_odp
KSII.0003.5.2.2015 Ilona Rafalska przejazdów kolejowych na trasie kolei aglomeracyjnych Zgierz - Kutno 24.02.2015 19.03.2015
5.2._2015_odp
KSII.0003.5.1.2015 Andrzej Chowis przebudowy drogi krajowej na odcinku Czarnożyły - Złoczew 24.02.2015 5.03.2015 5.1._2015_odp
KSII.0003.5.2015 Piotr Adamczyk zagrożenia bezpieczeństwa na drogach dla pieszych 24.02.2015 23.03.2015 5_2015_odp
KSII.0003.6.2015 Arkadiusz Gajewski stanu przygotowań inwestycji na drodze 713 18.02.2015 26.02.2015 6_2015_odp
KSII.0003.5.2015 Piotr Grabowski prac projektowych związanych z modernizacją i budową dróg wojewódzkich w latach 2008-2014 9.02.2015 13.03.2015 5_2015_odp
KSII.0003.4.2015 Piotr Grabowski projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" 9.02.2015 24.02.2015 4_2015_odp
KSII.0003.4.2015 Piotr Grabowski informacji dotyczących realizacji inwestycji drogowych 26.01.2015 9.02.2015 4_2015_odp
KSII.0003.3.2015
 
Beata Ozga -
Flejszer
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego, Oddział Piotrków Trybunalski, Rejon Piotrków Trybunalski, Rejon Skierniewice 12.01.2015 26.01.2015 3_2015_odp
KSII.0003.2.2015 Beata Ozga - Flejszer utrudnień zgłaszanych przez mieszkańców Powiatu Skierniewickiego i Łódzkiego - Wschodniego w zakresie korzystania z usług PKP 7.01.2015 21.01.2015 2_2015_odp
KSII.0003.2.2014 Iwona Koperska notyfikacji projektu pn. "Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna" 16.12.2014 23.12.2014 2_2014_odp
KSII.0003.1.2014 Wlodzimierz
Kula
opracowania dokumentacji projektowej budowy ciagu pieszo rowerowego przy drodze nr 484 30.12.2014 13.01.2015 1_2015_odp
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji