Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Łódzkiego

Pragniemy poinformować, że w poniższych odnośnikach znajduje się treść uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanawiania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. Wspomniane wyróżnienie przyznaje Sejmik Województwa Łódzkiego osobom i podmiotom za szczególne zasługi dla rozwoju regionu, które to w sposób znaczący przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego oraz społecznego rozwoju. Odznaczenie nadawane jest na wniosek Komisji Odznaki Honorowej.
Pozostałe dokumenty, z jakimi mogą się Państwo tu zapoznać zawierają informacje na temat zasad oraz trybu nadawania i noszenia odznaki, a także odpowiednie załączniki, związane z przyznawaniem tego wyróżnienia, które można stąd bezpośrednio pobrać na swój komputer.
Podmioty uprawnione do składania wniosków o nadanie odznaki honorowej, powinnygo przekazać z pismem przewodnim oraz właściwymi dokumentami tj.:

  • prawidłowo wypełnionym wnioskiem, którego wzory są zamieszczone poniżej,
  • poparciem/rekomendacją innego podmiotu niż zgłaszający tj. organu administracji publicznej, innej instytucji, organizacji pozarządowej lub społeczności lokalnej (minimum 10 osób) które potwierdzałoby zasługi kandydata na rzecz rozwoju województwa (poparcie powinno być sporządzone w formie załącznika do wniosku o nadanie odznaki lub zamieszczone bezpośrednio we wniosku),
  • wyrażoną zgodą na złożenie wniosku o przyznanie odznaki przez osobę bądź podmiot proponowany do odznaczenia oraz zgodę osoby typowanej na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu przyznania odznaki.

Wypełnione wnioski można składać w Kancelarii Sejmiku Województwa Łódzkiego – mieszczącej się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (pokój 212, Łódź, Piłsudskiego 8, II piętro) – lub przesłać pocztą na adres:

Kancelaria Sejmiku Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź


Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szydziak, nr tel: (042) 663-30-58

 

Pliki do pobrania

Data Tytuł
2011.11.25 Uchwała Sejmiku w sprawie ustanowienia odznaki ze wszystkimi załącznikami do uchwały
2011.11.25 Regulamin przyznawania odznaki
2011.11.25 Wniosek o przyznanie odznaki dla osoby fizycznej
2011.12.27 Wniosek o przyznanie odznaki dla osoby fizycznej - wersja edytowalna (.doc)
2011.12.27 Wniosek o przyznanie odznaki dla podmiotu lub organizacji - wersja edytowalna (.doc)
2011.12.22 Uchwała SWŁ z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
2015.02.17 Uchwała powołująca skład osobowy V kadencji Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
2016.02.03 Uchwała Nr XIX/227/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/53/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.
2016.04.20 Tekst jednolity Regulaminu działania Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.
2018.06.19 Uchwała Nr LIII/668/18 zmieniająca Uchwałę Nr LX/1671/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
2019.05.28 Uchwała nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego.
Czytany 17267 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  18.12.2012 - 14:57
Osoba modyfikująca: Grażyna Gradowska-Panek
Ostatnio zmieniany: 13.06.2019 - 13:10

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji