Porządek obrad XXXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 28 września 2021 r.

Porządek obrad XXXVI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 28 września 2021 roku (wtorek), godz. 14.00    

 

1. Otwarcie XXXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu XXXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Dyskusja nad projektami uchwał:

5.1. zmieniającej Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniającej Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (Druk Nr 5.2);

5.3. zmieniającej Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031” (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 5.8);

5.9. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (Druk Nr 5.10) - wycofane z porządku obrad.

6. Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2020 roku (Druk Nr 6).

7. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10.Komunikaty

 

11. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od punktu 5.1 do punktu 5.9:

5.1. zmieniającej Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 5.1);

5.2. zmieniającej Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (Druk Nr 5.2);

5.3. zmieniającej Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Liga Zawodowców – program stypendialny Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2019-2025 z uwzględnieniem lat 2026-2031” (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 5.8);

5.9. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.9).

12.  Ogłoszenie wyników głosowań.

13. Zamknięcie XXXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 803 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  21.09.2021 - 11:03
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 29.09.2021 - 10:24