Porządek obrad XXXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 23 września 2021 r.

Porządek obrad XXXV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu  23 września (czwartek) godz.18.00

 

1. Otwarcie XXXV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Dyskusja nad projektem uchwały:

3.1 w sprawie uchylenia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin.

4. Wolne wnioski.

5. Komunikaty

 

6. Głosowanie projektu uchwały:

      3.1. w sprawie uchylenia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin.

7. Zakończenie sesji.

Pobierz załącznik:

Czytany 725 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  22.09.2021 - 20:09