Porządek obrad XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 26 października 2021 r.

Porządek obrad XXXVIII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 26 października 2021 roku (wtorek), godz. 13.00    

 

 

1. Otwarcie XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Dyskusja nad projektami uchwał:

5.1 w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 5.1);

5.2 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 5.2);

5.3 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.3).

6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2020/2021 (Druk Nr 6).

6.1.Informacja o aktualnym stanie służb ochrony zdrowia w związku z COVID-19 w województwie łódzkim.

7. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10.Komunikaty.

11. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od punktu 5.1 do punktu 5.3:

5.1 w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 5.1);

5.2 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 5.2);

5.3 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.3).

12. Ogłoszenie wyników głosowań.

13. Zamknięcie XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 669 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  20.10.2021 - 11:27
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 27.10.2021 - 10:37