Porządek obrad XLVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 27 września 2022 r.

Porządek obrad XLVIII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 27 września 2022 roku (wtorek), godz.13.00 

 

         

1. Otwarcie XLVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał (dyskusja):

5.1. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej (na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem  węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej  S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14), (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej (Nr 488), (Druk Nr 5.2);

5.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa- Biała (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie przyjęcia „Strategii w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego do 2030 roku” (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025 (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Łódzkiego 2025 (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.9);

5.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.10);

6. Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2021 roku.

7. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiegow okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Komunikaty.

11. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał omówionych w punktach: 5.1 do 5.10:

5.1. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej (na odcinku od skrzyżowania z łącznikiem  węzła Aleksandrów Łódzki na drodze ekspresowej  S14 do węzła Pabianice Północ na drodze ekspresowej S14),  (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej (Nr 488), (Druk Nr 5.2);

5.3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa- Biała (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie przyjęcia „Strategii w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego do 2030 roku” (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 5.5);

5.6. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Łódzkiego 2025 (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Łódzkiego 2025 (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2022 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2022 rok (Druk Nr 5.9);

5.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.10);

12. Ogłoszenie wyników głosowań.     

13. Zamknięcie XLVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.  

Pobierz załącznik:

Czytany 556 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  21.09.2022 - 10:34
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 23.09.2022 - 11:12