Porządek obrad XXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XXI sesji

 Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 27 października 2020 roku (wtorek), godz. 13.00

 

1.Otwarcie XXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3.Przyjęcie protokołu z XX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.1.);

5.2.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2.);

5.3.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.3.);

5.4.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.4.);

5.5.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.5.);

5.6.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.6.);

5.7.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.7.);

5.8.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.8.);

5.9.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.9.);

5.10.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.10.);

5.11.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.11.);

5.12.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.12.);

5.13.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.13.);

5.14.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.14.);

5.15.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.15.);

5.16.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.16.);

5.17.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.17.);

5.18.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.18.);

5.19.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.19.);

5.20.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.20.);

5.21.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.21.);

5.22.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.22.);

5.23.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.23.);

5.24.w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 5.24);

5.25.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w Uchwale nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 5.25);

5.26.w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego” (Druk nr 5.26.);

5.27.w sprawie zasad udzielania, sposobu rozliczenia i kontroli dotacji podmiotowej z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi (Druk Nr 5.27.);

5.28.zmieniająca Statut samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.28.);

5.29.w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020 – 2023” (Druk Nr 5.29.);

5.30.w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk nr 5.30.);

5.31.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.31.).

6.Informacja o „Planie zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2020 – 2021 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi” (Druk Nr 6).

7.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2019/2020 (Druk Nr 7).

8.Ocena stanu sanitarnego województwa łódzkiego w 2019 roku (Druk Nr 8),

9.Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiegow okresie między sesjami (druk Nr 9).

- głosowania nad projektami uchwał:

5.1.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.1.);

5.2.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.2.);

5.3.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.3.);

5.4.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.4.);

5.5.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.5.);

5.6.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.6.);

5.7.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.7.);

5.8.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.8.);

5.9.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.9.);

5.10.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.10.);

5.11.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.11.);

5.12.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.12.);

5.13.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.13.);

5.14.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.14.);

5.15.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.15.);

5.16.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.16.);

5.17.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.17.);

5.18.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.18.);

5.19.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.19.);

5.20.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.20.);

5.21.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.21.);

5.22.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.22.);

5.23.w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.23.);

5.24.w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 5.24);

5.25.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w Uchwale nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 5.25);

5.26. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Województwa Łódzkiego” (Druk nr 5.26.);

5.27.w sprawie zasad udzielania, sposobu rozliczenia i kontroli dotacji podmiotowej z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi (Druk Nr 5.27.);

5.28.zmieniająca Statut samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.28.);

5.29.w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2020 – 2023” (Druk Nr 5.29.);

5.30.w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk nr 5.30.);

5.31.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.31.).

10.Interpelacje i zapytania.

11.Wolne wnioski.

12. Komunikaty.

13.Zamknięcie XXI sesji sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 186 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  20.10.2020 - 10:14
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 20.10.2020 - 10:35