Wydrukuj tę stronę

Porządek obrad XXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XXVII sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 23 lutego 2021 roku (wtorek), godz.  13.30

 

1.     Otwarcie XXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3.     Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.    Dyskusja nad projektami uchwał:

5.1. w sprawie kontynuowania w roku 2021 realizacji programów stanowiących część Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała (Druk Nr 5.2);

   5.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4, Poddębicach przy ul. Targowej 10 i Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej postępowania administracyjnego prowadzonego przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udostępnienia informacji publicznej związanej z ochroną środowiska (Druk Nr 5.7.);

5.8. w sprawie przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi dotyczącej organizacji ruchu drogowego oraz sposobu zarządzania ruchem na drodze wojewódzkiej Nr 707 (Druk Nr 5.8.).

6.   Informacja o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2020 rok (Druk Nr 6).

7.  Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami (Druk Nr 7).

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10. Komunikaty.

 

11. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od punktu 5.1 do punktu 5.8.:

5.1. w sprawie kontynuowania w roku 2021 realizacji programów stanowiących część Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu z przeznaczeniem na powstrzymanie degradacji Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała (Druk Nr 5.2);

   5.3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, położonych w Wieluniu przy ul.Fabrycznej 4, Poddębicach przy ul.Targowej 10 i Sieradzu przy ul.Warneńczyka 1 (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej postępowania administracyjnego prowadzonego przez Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udostępnienia informacji publicznej związanej z ochroną środowiska (Druk Nr 5.7.);

5.8. w sprawie przekazania Wojewodzie Łódzkiemu skargi dotyczącej organizacji ruchu drogowego oraz sposobu zarządzania ruchem na drodze wojewódzkiej Nr 707 (Druk Nr 5.8.).

12.  Ogłoszenie wyników głosowań.

13. Zamknięcie XXVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 243 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  17.02.2021 - 09:44
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 17.02.2021 - 09:51