Porządek obrad I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego VI kadencji (2018-2023)

22 listopada 2018 roku (czwartek), godz.14.00     
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

1.     Otwarcie I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3.     Złożenie ślubowania przez radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Wyznaczenie sekretarzy obrad – najmłodsi wiekiem radni.
5.     Przyjęcie porządku obrad.
6.     Wyznaczenie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
7.     Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego

 •   przedstawienie regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego,
 •   zgłaszanie kandydatów,
 •   przeprowadzenie głosowania,
 •   ogłoszenie wyników wyborów,
 •   odczytanie uchwały.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Łódzkiego:

 • przedstawienie regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Łódzkiego,
 •  zgłaszanie kandydatów,
 •  przeprowadzenie głosowania,
 •  ogłoszenie wyników wyborów,
 •  odczytanie uchwały.

 8.a.    Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego:

 •   przedstawienie regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Łódzkiego,
 •   zgłaszanie kandydatów,
 •   przeprowadzenie głosowania,
 •  ogłoszenie wyników wyborów,
 •   odczytanie uchwały.

 
 9.     Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru Marszałka Województwa Łódzkiego:

 • przedstawienie regulaminu głosowania wyboru Marszałka Województwa,
 • zgłaszanie kandydatów,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • ogłoszenie wyników wyborów,
 • odczytanie uchwały.

9a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego.
10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dwóch Wicemarszałków Województwa Łódzkiego:

 •  przedstawienie regulaminu głosowania wyboru Wicemarszałka Województwa
 •  zgłaszanie kandydatów,
 •  przeprowadzenie głosowania,
 •  ogłoszenie wyników wyborów,
 •  odczytanie uchwał.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  dwóch Członków Zarządu Województwa Łódzkiego:

 • przedstawienie regulaminu głosowania wyboru Członka Zarządu Województwa
 • zgłaszanie kandydatów,
 • przeprowadzenie głosowania,
 • ogłoszenie wyników wyborów,
 • odczytanie uchwał.

9.     Interpelacje i zapytania.
10.  Wolne wnioski.
11.  Komunikaty.
12.  Zakończenie I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Czytany 1261 razy
Osoba publikująca :  Marcin Werner
Data publikacji:  21.11.2018 - 11:27
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 26.11.2018 - 09:59