Wydrukuj tę stronę

Porządek obrad VI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad VI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
zwołanej w trybie art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie województwa
9 kwietnia 2019 roku (wtorek) godz.11.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach, ulica Słoneczna 5,
sala nr 18 – II piętro.
 
1.    Otwarcie sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.    Wybór komisji uchwał i wniosków.
3.    Informacja Przewodniczącej Sejmiku nt. wniosku klubu radnych PSL  o zwołanie debaty rolniczej:
·         dyskusja.
4.    Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego o podjętych działaniach przez ZWŁ na rzecz rolników i sektora rolnego wobec pogarszającej się sytuacji  w rolnictwie:
·         wystąpienia klubowe;
·         wystąpienia z sali: rolnicy, przedstawiciele organizacji rolniczych;
·         dyskusja.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie.
6.    Wolne wnioski.
7.    Komunikaty.
8.    Zamknięcie sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 640 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  08.04.2019 - 10:47
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 08.04.2019 - 10:57