Porządek obrad XV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

28 stycznia 2020 roku (wtorek), godz. 13:00   

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

 

1. Otwarcie XV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki  Społecznej 2020” za rok 2018 (Druk nr 5.1);

5.2. zmieniająca Uchwałę nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Druk nr 5.2);

5.3 zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (Druk Nr 5.3);

5.4. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk nr 5.4);

5.5.  w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk nr 5.5);

5.6. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk nr 5.6);

5.7  w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego – Samorządowej Karty Praw Rodzin (Druk nr 5.7).

6. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Komunikaty.

10. Zamknięcie XV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

Pobierz załącznik:

Czytany 718 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  22.01.2020 - 13:48
Osoba modyfikująca: Iwona Gretka
Ostatnio zmieniany: 30.01.2020 - 12:52