Interpelacje 2013
Sygnatura interpelacji Składający Interpelacja w sprawie Data interpelacji Odpowiedź z dnia Sygnatura odpowiedzi
108_2013
KSII.0003.37.2014
Anna Grabek działań zmierzających do przywrócenia połaczeń kolejowych na odcinku Opoczno - Tomaszów Mazowiecki - Koluszki 31.12.2013 14.01.2014
10.02.2014

 
108_2013_odp1
108_2013_odp2
107_2013
KSII.0003.43.2.2013
Iwona Koperska planu pracy Komisji Rewizyjnej SWŁ 17.12.2013 31.12.2013 107_2013_odp
106_2013
KSII.0003.43.1.2013
Iwona Koperska czasu i trybu rozliczania inwestycji turystycznej pn. Szlak Bursztynowy 17.12.2013 31.12.2013 106_2013_odp
105_2013
KSII.0003.36.2013
Piotr Grabowski środków przeznaczanych przez WORD- y w Łodzi, Skierniewicach i Piotrkowie Tryb. na sprawy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego 16.12.2013 23.12.2013 105_2013_odp
104_2013
KSII.0003.35.2013
Piotr Grabowski przywrócenia połączeń na trasie Łódź Fabryczna - Kraków, Kraków - Łódź Fabryczna, interRegio Przewozy Regionalne IR 31130 16.12.2013 31.12.2013
29.01.2014
104_2013_2013
103_2013
KSII.0003.34.2013
Halina Rosiak kontraktów z NFZ na 2014 rok placówek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego 10.12.2013 19.12.2013 103_2013_odp
102_2013
KSII.0003.33.2013
Halina Rosiak harmonogramu prac przy projekcie "Rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego przy ul. Piłsudskiego 71". 10.12.2013 19.12.2013 102_2013_odp
101_2013
KSII.0003.32.2013
Halina Rosiak Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym przy ul. Wycieczkowej 86 w Łodzi 10.12.2013 23.12.2013 101_2013_odp
100_2013
KSII.0003.31.2013
Halina Rosiak terminu obchodów przypadającej w 2013 roku 60-tej rocznicy ŁDK 10.12.2013 23.12.2013 100_2013_odp
99_2013
KSII.0003.30.2013
Irena Nowacka starań mieszkańców Sołectwa Skąpa o budowę chodnika w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 483 na odcinku Bogumiłowice - Strzelce Wielkie 02.12.2013 17.12.2013 99_2013_odp
98_2013
KSII.0003.42.2.2013
Radosław Gajda przygotowania Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przepisów regulujących funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich 25.11.2013 06.12.2013 98_2013_odp
97_2013
KSII.0003.42.1.2013
Radosław Gajda informacji na temat aktualnych działań podjętych w celu sprawdzenia funkcjonowania składowiska odpadów w Zgierzu 25.11.2013 06.12.2013 97_2013_odp
96_2013
KSII.0003.41.6.2013
Radosław
Gajda
staranności projektów uchwał przygotowywanych pod obrady SWŁ 29.10.2013 04.11.2013 96_2013_odp
95_2013
KSII.0003.41.5.2013
Mieczysław
Teodorczyk
działań Zarządu WŁ wspierających Miasto Łódź w ubieganiu się o organizację International EXPO 2022 29.10.2013 15.11.2013 95_2013_odp
94_2013
KSII.0003.41.4.2013
Piotr
Grabowski
informacji na stronie BIP oraz informacji z posiedzeń Zarządu WŁ 29.10.2013 15.11.2013 94_2013_odp
93_2013
KSII.0003.41.3.2013
Irena
Nowacka
starań mieszkańców Sieradza o wybudowanie chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul.Uniejowską z drogą krajową 12 i 14 do skrzyżowania z ul.Wojsławską 29.10.2013 12.11.2013 93_2013_odp
92_2013
KSII.0003.41.2.2013

 

Andrzej

Chowis

konieczności wymiany lustra drogowego w ciagu drogi wojewódzkiej Nr 486 29.10.2013 08.11.2013 92_2013_odp
91_2013
KSII.0003.41.1.2013
Andrzej
Barański
obsady kierownictwa Szpitala Wojewódzkiego w Skierniewicach 29.10.2013 15.11.2013 91_2013_odp
90_2013
KSII.0003.29.2013
Ilona
Rafalska
ilości słuchaczy pierwszego roku 2013/14 w Kolegiach Nauczycielskich w Zgierzu, Wieluniu, Łowiczu i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sieradzu 31.10.2013 12.11.2013 90_2013_odp
89_2013
KSII.0003.28.2013
Ilona
Rafalska
dofinansowania Zakladów Aktywności Zawodowej 31.10.2013 13.11.2013 89_2013_odp
88_2013
KSII.0003.27.2013
Elżbieta
Nawrocka
przyspieszenia modernizacji drogi wojewódzkiej nr 450 i poprawy jej utrzymania oraz bezpieczeństwa użytkowników 28.10.2013 12.11.2013 88_2013_odp
87_2013
KSII.0003.26.2013
Mieczysław
Teodorczyk
wjaśnienia kwalifikacji wniosku, zapytania i interpelacji oraz ujednolicenia ww. w ewidencji BIP 22.10.2013 04.11.2013 87_2013_odp
86_2013
KSII.0003.40.1.2013
Radosław Gajda zmniejszenie dotacjiz budżetu państwa dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach 24.09.2013 07.10.2013 86_2013_odp
85_2013
KSII.0003.25.2013
Piotr Grabowski przyznania w 2012 roku dotacji budżetowych Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów "Jesteśmy Razem" 18.09.2013

29.10.2013

29.10.2013

 

07.10.2013


07.11.2013

03.12.2013
85_2013_odp

84_2013
KSII.0003.39.1.2013
Radosław Gajda podania wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Samorząd WŁ jest organem założycielskim - wraz z informacją o ich wynikach finansowych za rok 2012 27.08.2013  05.09.2013 84_2013-odp
83_2013
KSII.0003.24.2013
Halina Rosiak uroczystości planowanych w związku z 60. rocznicą powstania ŁDK  21.08.2013 03.09.2013 83_2013_odp
82_2013
KSII.0003.23.2013
Irena Nowacka działalności firmy zajmującej się zbieraniem i odzyskiwaniem odpadów na terenie Rossoszycy  21.08.2013 03.09.2013 82_2013_odp
81_2013
KSII.0003.22.2013
Wiesław Garstka aktualnej sytuacji finansowej jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego w 2013 roku  21.08.2013 03.09.2013 81_2013_odp
80_2013
KSII.0003.21.2013
Sylwia Adamczewska przeciwdziałania bezrobociu wśród młodych ludzi  21.08.2013 30.08.2013
04.09.2013
80_2013_odp-1
80_2013_odp-2
79_2013
KSII.0003.20.2013
Sylwia Adamczewska uczczenia obchodów 100. rocznicy "Bitwy Łódzkiej"  21.08.2013 04.09.2013 79_2013_odp
78_2013
KSII.0003.38.1.2013
Ewa Kralkowska połączenia SPRLZOZ dla Dzieci w Rafałówce i WS Psychiatrycznego w Warcie z SPZOZ im. Pr. Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu  25.06.2013  08.07.2013

 22.08.2013
78_2013_odp-1
77_2013
KSII.0003.36.3.2013
Iwona Koperska Wojewódzkiego Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. dr Z. Radlińskiego  28.05.2013  14.06.2013 77_2013_odp
76_2013
KSII.0003.36.2.2013
Andrzej Chowis dalszego funkcjonowania Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu  28.05.2013  05.06.2013 76_2013_odp
75_2013
KSII.0003.36.1.2013
Andrzej Barański Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach  28.05.2013  11.06.2013 75_2013_odp
74_2013
KSII.0003.35.1.2013
Wiesław Garstka przedstawienia na sesji Sejmiku spraw toczących się wobec samorządów o zwrot dotacji unijnych 26.04.2013..  10.05.2013 74_2013_odp
73_2013
KSII.0003.34.3.2013
Marek Włóka XXII Łódzkich Spotkań Baletowych 26.03.2013  10.04.2013 73_2013_odp
72_2013
KSII.0003.34.2.2013
Monika Kilar-Błaszczyk budowy ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 702 i 703 lub obwodnicy dla miejscowości Piątek 26.03.2013  09.04.2013 72_2013_odp
71_2013
KSII.0003.34.1.2013
Radosław Gajda kolegiów nauczycielskich w: Łowiczu, Sieradzu, Wieluniu oraz Zgierzu 26.03.2013  09.04.2013 71_2013_odp
70_2013
KSII.0003.18.2013
Halina Rosiak przeznaczenia sceny kameralnej Teatru Wielkiego w Łodzi 20.03.2013  03.04.2013 70_2013_odp
69_2013
KSII.0003.16.2013
Piotr Grabowski inwestycji drogowych finansowanych bądź współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego 20.03.2013  09.04.2013 69_2013_odp
68_2013
KSII.0003.33.4.2013   
Irena Nowacka    ustabilizowania sytuacji
w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie   
26.02.2013 12.03.2013 68_2013_odp
67_2013
KSII.0003.33.3.2013   
Iwona Koperska zadania inwestycyjnego: „ Termomodernizacja obiektów oświatowych w powiecie pajęczańskim”    26.02.2013 14.03.2013 67_2013_odp
66_2013
KSII.0003.33.2.2013
Piotr Grabowski obiektów hotelowych, sal konferencyjnych
i innych obiektów zlokalizowanych na terenie powiatów: piotrkowskiego, bełchatowskiego
i radomszczańskiego, w których miały miejsce spotkania (szkolenia, konsultacje, etc) finansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego   
26.02.2013  10.04.2013 66_2013_odp
65_2013
KSII.0003.33.1.2013
Piotr Grabowski spółek prawa handlowego, których udziałowcem/akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Łódzkiego 26.02.2013 12.03.2013
65_2013_odp
 
65_2013-1 Piotr Grabowski spółek prawa handlowego, których udziałowcem/akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Łódzkiego 20.03.2013 05.04.2013 65_2013_odp-1
64_2013
KSII.0003.15.2013
Piotr Grabowski zagranicznych podróży służbowych radnych sejmiku oraz członków zarządu 15.02.2013 04.03.2013 64_2013_odp
63_2013
KSII.0003.14.2013
Danuta Kałuzińska Sytuacji w placówkach ochrony zdrowia, podległych samorządowi województwa łódzkiego. 03.01.2013 22.01.2013 63_2013_odp
62_2013
KSII.0003.13.2013
Jakub Jędrzejczak Wartości dotacji środków UE w obecnej perspektywie finansowej, uwzględniającej lokalizacje beneficjentów w poszczególnych programach. 03.01.2013 17.01.2013 62_2013_odp
61_2012 KSII.0003.12.2012

61_2012 - 1
Grabowski Piotr Pana Krzysztofa Grzelaka – p.o. Kierownika Działu Systemów Rolnych w ŁODR z/s w Bratoszewicach 14.12.2012 


15.02.2013
 
 21.12.2012
 07.03.2013
 26.04.2013
 
61_2012_odp
61_2012-1_odp
61-2012-1_odp2
60_2012 KSII.0003.11.2012

60_2012 - 1
Grabowski Piotr kosztów ogłoszeń medialnych ( prasa, radio, telewizja, internet) zlecanych przez Urząd Marszałkowski w latach  2011-2012 7.12.2012


15.02.2013
24.12.2012

28.02.2013
60_2012_odp

60_2012_odp - 1
59_2012 KSII.0003.10.2012 Grabowski Piotr poziomu zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim w okresie 31.12.2011 - 31.03.2012 7.12.2012 20.12.2012 59_2012_odp
58_2012 KSII.0003.9.2012 Rosiak Halina zasad funkcjonowania stron internetowych zawierajacych informacje związane z turystyką konną w województwie łódzkim. 7.12.2012 21.12.2012 58_2012_odp
57_2012 KSII.0003.8.2012 Rosiak Halina wydatków przewidzianych w projekcie budżetu na 2013 na Łódzki Szlak Konny 7.12.2012 21.12.2012 57_2012_odp
56_2012 KSII.0003.30.5.2012 Kałuzińska Danuta aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 27.11.2012 11.12.2012 56_2012_odp
55_2012 KSII.0003.29.5.2012 Włóka Marek planowanych zmian organizacyjnych w Szpitalu Chorób Płuc, Gruźlicy i Rehabilitacji w Tuszynie 30.10.2012 14.11.2012 55_2012_odp
54_2012 KSII.0003.29.4.2012 Nowacka Irena zasad kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, polegających na wydzieleniu z obszaru Nr 16 (Pajęczno) Gminy Nowa Brzeźnica 30.10.2012 13.11.2012 54_2012_odp
53_2012 KSII.0003.29.3.12 Ewa Kralkowska planowanego przeniesienie oddziałów zabiegowych (Chirurgia Klatki Piersiowej, Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej) działajacych w Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie do WSS im.M.Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 30.10.2012 14.11.2012 53_2012_odp
52_2012. KSII.0003.29.2.2012 Ewa Kralkowska przekształcenia Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im.M.Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w spółkę prawa handlowego 30.10.2012 14.11.2012 52_2012_odp
51_2012 KSII.0003.29.1.2012 Ewa Kralkowska informacji uzyskanej w dniu 11 października 2012 r. na temat zamówienia usługi w zakresie oceny syt. finansowej oraz koncepcji restrukturyzacyjnych placówek ochrony zdrowia, dla których pdmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego 30.10.2012 13.11.2012 51_2012_odp
50_2012. KSII.0003.7.2012 Adamczewska Sylwia sytuacji w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Mlodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychitrycznym w Warcie 19.10.2012 13.11.2012 50_2012_odp
49_2012 KSII.0003.6.2012 Ewa Kralkowska sytuacji w ochronie zdrowia 28.09.2012 11.10.2012 49_2012_odp
48_2012 KSII.0003.28.2.2012 Irena Nowacka zakupu sprzętu ratującego życie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu 25.09.2012 4.10.2012 48_2012_odp
47_2012 KSII.0003.28.1.2012 r. Wiesław Garstka Usługi w zakresie oceny sytuacji finansowej i organizacyjnej koncepcji działań restrukturyzacyjnych dla placówek służby zdrowia, dla których podmiotem założycielskim jest Samorząd Województwa Łódzkiego 25.09.2012 05.10.2012 47_2012_odp
46_2012 KSII.0003.27.2.2012 Koperska Iwona Udzielenia szczegółowych informacji, w związku z zadaniem "Termomodernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Pajęczańskim 28.08.2012 10.09.2012 46_2012_odp
45_2012 KSII.0003.5.2012 Rosiak Halina Sytuacji powstałej w Teatrze Wielkim w Łodzi. 29.06.2012 17.07.2012

24.07.2012
45_2012_odp

45_2012_odp - 2
44_2012 KSII.0003.26.1.2012 44_2012 - 2 44_2012 - 3 Gajda Radosław Bezpiecznego przejścia przez tory kolejowe w związku z przebudową peronu stacji Zgierz Północny. 21.06.2012

19.07.2012

28.08.2012
03.07.2012

17.07.2012

02.08.2012

11.09.2012
44_2012_odp

44_2012_odp - 2

44_2012 - 2_odp

44_2012 - 3_odp
43_2012 KSII.000326.2.2012 Grabek Anna Składowania niebezpiecznych odpadów na terenie miasta Sulejowa w powiecie piotrkowskim. 21.06.2012 06.07.2012 43_2012_odp
42_2012 KSII.0003.24.1.2012 Koperska Iwona Sytuacji w Teatrze Wielkim w Łodzi. 29.05.2012 13.06.2012

03.07.2012
42_2012_odp

42_2012_odp-2
41_2012 KSII.0003.4.2012 Rosiak Halina Sytuacji pracowników Teatru Wielkiego w Łodzi. 28.05.2012 08.06.2012

03.07.2012
41_2012_odp

41_2012_odp-2
40_2012 KSII.0003.23.4.2012 Irena Nowacka Zainstalowania sygnalizacji świetlnej w miejscowości Błaszki. 24.04.2012 30.04.2012

25.05.2012
40_2012_odp

40_2012_odp - 2
39_2012 KSII.0003.23.3.2012 Irena Nowacka Dworców kolejowych w Sieradzu, Łasku oraz Błaszkach. 24.04.2012 07.05.2012

15.05.2012
39_2012_odp
38_2012 KSII.0003.23.1.2012 Gajda Radosław Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. 24.04.2012 10.05.2012 38_2012_odp
37_2012 KSII.0003.22.1.2012 Chowis Andrzej Planowanych przez Zarząd PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie O/Łódź - Teren zmian organizacyjnych. 27.03.2012 03.04.2012 37_2012_odp
36_2012 KSII.0003.21.1.2011 Irena Nowacka Remontu ulicy Uniejowskiej od granic Sieradza do drogi krajowej nr 12/14 14.02.2012 27.02.2012 36_2012_odp
 
  @import "../examples_support/syntax/css/shCore.css";
Czytany 10297 razy
Napisane przez :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  12.12.2012 - 10:16
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 11.02.2014 - 11:37