Stypendia Marszałka Województwa Łódzkiego

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów w 2019 roku - przyznane!
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 428/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 roku następującym osobom:
 
Kategoria „uczeń”

Lp. Imię i nazwisko stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Diego Król 5 000,00 I stopnia
2 Katarzyna Cuper 5 000,00 I stopnia
3 Kamil Galewski 4 500,00 II stopnia
4 Piotr Zygmunt 4 500,00 II stopnia
5 Bartłomiej Rosiak 4 000,00 II stopnia
6 Eryk Zywert 4 000,00 II stopnia
7 Jakub Sola 4 000,00 II stopnia
8 Jarosław Brodecki 3 500,00 III stopnia
9 Mikołaj Miszczak 3 500,00 III stopnia
10 Mateusz Tyl 3 500,00 III stopnia
11 Marcel Kuropatwa 2 500,00 III stopnia
12 Paweł Śmigiel 2 500,00 III stopnia
13 Natalia Semba 2 500,00 III stopnia
14 Wiktoria Całus 2 500,00 III stopnia
15 Adrian Cisowski 2 500,00 III stopnia
16 Stanisław Roszczyk 2 500,00 III stopnia
17 Bernard Michał Szeliga 2 500,00 III stopnia
18 Adrian Stańdo 2 500,00 III stopnia
19 Wojciech Rżanek 2 500,00 III stopnia
 
 
 
Kategoria „student”
Lp. Imię i nazwisko stypendysty Kwota przyznanego stypendium brutto Stopień stypendium
1 Agata Gabryelska 5 000,00 I stopnia
2 Marcin Łukasz Sochal 5 000,00 I stopnia
3 Artur Kacprzyk 4 000,00 II stopnia
4 Grzegorz Kardas 4 000,00 II stopnia
5 Małgorzata Ostrowska 4 000,00 II stopnia
6 Adrian Bartoszek 4 000,00 II stopnia
7 Magda Barańska 4 000,00 II stopnia
8 Stefan Cichosz 3 000,00 III stopnia
9 Bogusława Nowak 3 000,00 III stopnia
10 Katarzyna Krawczyk 3 000,00 III stopnia
11 Katarzyna Chłopaś 3 000,00 III stopnia
12 Aleksandra Przewłoka 3 000,00 III stopnia
13 Michał Pytkowski 3 000,00 III stopnia
14 Rafał Nowakowski 3 000,00 III stopnia
15 Agata Binienda 3 000,00 III stopnia
16 Michał Jan Wrona 3 000,00 III stopnia
17 Paweł Przerywacz 3 000,00 III stopnia
18 Julia Krajewska 3 000,00 III stopnia
19 Zuzanna Nowicka 3 000,00 III stopnia
 
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!

 Przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego na 2019 rok

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 marca br. zostały przyznane stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.

Do pobrania:

1. Uchwała Nr 335/19 Zarządu Województwa Łódzkiego  z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 r.
2. Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”.
3. Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń”.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!
 XIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków
 
7 stycznia 2019 roku rozpoczyna się XIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do następujących dyscyplin naukowych:
1)    ekonomia i finanse;
2)    geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna;
3)    nauki o bezpieczeństwie;
4)    nauki o komunikacji społecznej i mediach;
5)    nauki o polityce i administracji;
6)    nauki o zarządzaniu i jakości;
7)    nauki prawne;
8)    nauki socjologiczne;
9)    pedagogika;
10)    prawo kanoniczne;
11)    psychologia;
12)    astronomia;
13)    informatyka;
14)    matematyka;
15)    nauki biologiczne;
16)    nauki chemiczne;
17)    nauki fizyczne;
18)    nauki o Ziemi i środowisku;
19)    architektura i urbanistyka;
20)    automatyka, elektronika i elektrotechnika;
21)    informatyka techniczna i telekomunikacja;
22)    inżynieria biomedyczna;
23)    inżynieria chemiczna;
24)    inżynieria lądowa i transport;
25)    inżynieria materiałowa;
26)    inżynieria mechaniczna;
27)    inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
28)    nauki farmaceutyczne;
29)    nauki medyczne;
30)    nauki o kulturze fizycznej;
31)    nauki o zdrowiu;
32)    archeologia;
33)    filozofia;
34)    historia;
35)    językoznawstwo;
36)    literaturoznawstwo;
37)    nauki o kulturze i religii;
38)    nauki o sztuce;
39)    nauki teologiczne;
40)    nauki leśne;
41)    rolnictwo i ogrodnictwo;
42)    technologia żywności i żywienia;
43)    weterynaria;
44)    zootechnika i rybactwo.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Do składania wniosków w kategorii „uczeń” uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Każdy podmiot może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium.
Stypendium w kategorii „student” przyznawane jest studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Do składania wniosków uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium.
Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez szkoły i uczelnie określają dyrektorzy szkół oraz rektorzy uczelni.
 
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 7 stycznia 2019 r. do 8 lutego 2019 r.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, parter.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Karolina Krupa, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Konkursy/Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wzorami wniosków o przyznanie stypendium.
 
Pliki do pobrania:
Regulamin
Załącznik 1 - wniosek uczeń
Załącznik 2 - wniosek student
Załącznik 3 - karta oceny formalnej wniosków w kategorii uczeń
Załącznik 4 - karta oceny formalnej wniosków w kategorii student
Załącznik 5 - karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii uczeń
Załącznik 6 - karta oceny merytorycznej wniosków w kategorii student
Załącznik 7 - sprawozdanie
Załącznik 8 - deklaracja poufności i bezstronności


 TRWA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW ARTYSTYCZNYCH
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO!

Wnioski można składać do dnia 20 grudnia 2018 r.
Regulamin oraz aktualnie obowiązujące formularze wniosków są dostępne poniżej.


Nowy Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego


W dniu 30 października 2018 r. nastąpiła zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego. Wprowadzono nowy wzór wniosku w kategorii „uczeń" i „młody twórca”.
Przypominamy, że nabór wniosków na Stypendia w 2019 r. rozpocznie się 20 listopada 2018 r. i potrwa do 20 grudnia 2018 r.


Formularze wniosków obowiązujących przed dniem 30 października 2018 r. straciły swoją ważność i nie będą obowiązywały w kolejnym naborze. Zmiany wprowadzone do Regulaminu dotyczą dostosowania go do regulacji wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zamieszczenia zgody na opublikowanie wizerunku, stosownie do art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rezygnacji z nadsyłania elektronicznej wersji wniosku.
Szczegółowych informacji na temat naboru wniosków udziela p. Anna Salska, pok. 1320, tel. 42 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:
1. AKTUALNY wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „uczeń”
2. AKTUALNY wniosek o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii „młody twórca”
3. Uchwała Nr LVI/698/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego      
5. RegulaminStypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2018 - przyznane!
 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 451/18 z dnia 27 marca 2018 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku.
 


XII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w roku 2018
 
2 stycznia 2018 roku rozpoczyna się XII edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły policealne), słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia 2018 r. do 2 lutego 2018 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Sylwia Skonka, tel. 042 291-98-29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 


Przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku

W dniu 6 lutego br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę  Nr 179/18 w sprawie przyznania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 r.
W tegorocznej edycji wpłynęło 39 wniosków w kategorii „uczeń” oraz 6 wniosków w kategorii „młody twórca”.


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w 2018 roku - nabór

W dniu 20 listopada 2017 roku rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.
Nabór zakończy się w dniu 20 grudnia 2017 r. Wnioski złożone po 20 grudnia 2017 r. nie będą rozpatrywane.
 
Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8, parter).
 
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szczegółowych informacji udziela
Anna Salska, pok. 1320, tel. 42 291 97 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
 
Do pobrania
1. Uchwała Nr XXIX/386/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
2. Wniosek w kategorii "uczeń" (wersja edytowalna)
3. Wniosek w kategorii "młody twórca" (wersja edytowalna)
4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego (wersja edytowalna)
5. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
6. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"
7. Klauzula informacyjna

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2017 - przyznane!
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 657/17 z dnia 22 maja 2017 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku.
XI edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków w roku 2017.
 
1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego  2017 - przyznane!

Uchwałą Nr 205/17 z dnia 21.02. 2017 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2017.
 


Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego – nabór 2017 r.
W dniu 22 listopada 2016 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 roku (Uchwała Nr 1423/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia
naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2017 r.).
Nabór potrwa 30 dni i zakończy się w dniu 22 grudnia 2016 r. Wnioski złożone po 22 grudnia 2016 r. nie będą rozpatrywane.
 
Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji UMWŁ (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).
 
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD) lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

UWAGA!!! Formularz wniosku na 2017 r. różni się od formularza z lat poprzednich. Należy pobrać i wypełnić odpowiedni, aktualny wniosek (do pobrania poniżej). Złożenie wniosku na nieaktualnym wzorze skutkować będzie jego odrzuceniem na etapie oceny formalnej.
 
Szczegółowych informacji dotyczących wypełniania wniosków udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Anna Salska, pok. 1320, tel. 42 291 97 43, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Barbara Fronczkowska, pok. 1322, tel. 42 291 98 26, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Do pobrania:
Uchwała Nr XXIX/386/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego
Wniosek w kategorii "uczeń" (wersja edytowalna)
Wniosek w kategorii "młody twórca" (wersja edytowalna)
Wzór rekomendacji projektu artystycznego (wersja edytowalna)
Karta oceny formalnej wniosku w kategorii „uczeń"
Karta oceny formalnej wniosku w kategorii „młody twórca"
Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"

Data publikacji: 22.11.2016 r.


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów 2016 przyznane!
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 385/16 z dnia 5 kwietnia 2016 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku.Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016 - przyznane!
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 6 lutego br. przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2016.X edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego – ogłoszenie o naborze wniosków
 
4 stycznia 2016 roku rozpoczyna się X edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki prawne
4.    nauki matematyczne
5.    nauki fizyczne
6.    nauki chemiczne
7.    nauki biologiczne
8.    nauki o Ziemi
9.    nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 4 stycznia 2016 r. do 5 lutego 2016 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2016 - ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków
 
Zgodnie z uchwałą nr 1304/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada br., w dniu 20 listopada 2015 roku rozpoczyna się naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2016 roku. Będzie on trwał 30 dni i zakończy się w dniu 21 grudnia 2015 r. Wnioski złożone po 21 grudnia 2015 r. nie będą rozpatrywane. Wnioski w wersji papierowej (wypełnione komputerowo) należy przesłać pocztą na adres:
 
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (Al. Piłsudskiego 8) lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji (Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302).
 
UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć jego edytowalną wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 
W trakcie naboru wniosków istnieje możliwość konsultacji i uzyskania wyjaśnień dotyczących wniosków. Z pracownikami Wydziału ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji. Wszelkich informacji na temat stypendiów artystycznych udziela: Monika Gering, pokój 1321, tel. /42/ 291-98-27, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór wniosku oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie: http://www.lodzkie.pl/kultura/stypendia
 

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 roku zostały przyznane!

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 525/15 z dnia 15 maja 2015 roku przyznał Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 r.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!


Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów przyznane!
 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 478/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2015 roku.
Stypendia 2015 Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców przyznane!!!
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 469/15 z dnia 29 kwietnia 2015 roku przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców.
IX edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego
 
9 lutego 2015 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.      nauki społeczne
2.      nauki ekonomiczne
3.      nauki prawne
4.      nauki matematyczne
5.      nauki fizyczne
6.      nauki chemiczne
7.      nauki biologiczne
8.      nauki o Ziemi
9.      nauki techniczne
10.  nauki medyczne
11.  nauki farmaceutyczne
 
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 9 lutego do 6 marca 2015 r.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę  internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja – Stypendia lub www.intelektualne.lodzkie.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców
 
2 stycznia 2015 roku rozpoczyna się III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego, realizowanego przez Województwo Łódzkie.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20 tys. zł.
 
Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2015 roku:
1.       ekonomia
2.       towaroznawstwo
3.       matematyka
4.       informatyka
5.       astronomia
6.       biofizyka
7.       fizyka
8.       biotechnologia
9.       biochemia
10.   chemia
11.   ochrona środowiska
12.   mikrobiologia
13.   historia
14.   geografia
15.   architektura i urbanistyka
16.   automatyka i robotyka
17.   budowa i eksploatacja maszyn
18.   budownictwo
19.   energetyka
20.   inżynieria chemiczna
21.   inżynieria materiałowa
22.   inżynieria środowiska
23.   mechanika
24.   technologia chemiczna
25.   włókiennictwo
26.   biologia medyczna
27.   medycyna
28.   sztuki projektowe
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia do 3 lutego 2015 roku.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
             
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja, Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Stypendia artystyczne 2014 Marszałka Województwa Łódzkiego przyznane !!!
 
Uchwałą Nr 372/14 z dnia 01. 04. 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2014. 
 Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów i studentów przyznane!
 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 510/14 z dnia 28 kwietnia 2014 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku.Stypendia 2014 Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców przyznane !!!
 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 424/14 z dnia 8 kwietnia 2014 roku przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców.Łódzkie nagradza najzdolniejszych! 
VIII edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego
 

6 lutego 2014 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń”
i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.    nauki społeczne
2.    nauki ekonomiczne
3.    nauki matematyczne
4.    nauki fizyczne
5.    nauki chemiczne
6.    nauki biologiczne
7.    nauki o Ziemi
8.    nauki techniczne
9.    nauki medyczne
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi do 10.000 zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 6 lutego do 7 marca 2014 r.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt

Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Joanna Ciejek, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Stypendia lub www.intelektualne.lodzkie.pl oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.II edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców

2 stycznia 2014 roku rozpoczyna się II edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców.Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego.Program wspierający doktorantów z województwa łódzkiego wdrażany jest w ramach projektu pn. „Łódzkie intelektualne - II edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego, realizowanego przez Województwo Łódzkie.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 20 tys. zł.
Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2014 roku:
1.     ekonomia
2.     towaroznawstwo
3.     matematyka
4.     informatyka
5.     biofizyka
6.     fizyka
7.     biotechnologia
8.     biochemia
9.     chemia
10.  ochrona środowiska
11.   mikrobiologia
12.  historia
13.  geografia
14.  architektura i urbanistyka
15.  automatyka i robotyka
16.  budowa i eksploatacja maszyn
17.  budownictwo
18.  energetyka
19.  inżynieria chemiczna
20.  inżynieria materiałowa
21.  inżynieria środowiska
22.  mechanika
23.  technologia chemiczna
24.  włókiennictwo
25.  biologia medyczna
26.  medycyna
27.  sztuki projektowe
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia do 5 lutego 2014 roku.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: 

 • Wiktoria Czarnecka, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dorota Komar, tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
             
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja, Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 


 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2014

 

Składanie wniosków

W dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR 1693/13 w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków o przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2014 roku.

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego należy składać od 17 grudnia 2013 roku do 15 stycznia 2014 roku.

 

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Departament Kultury i Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć edytowalną wersję elektroniczną 

(na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Konsultacje i kontakt

W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków. Z pracownikami Wydziału ds. Mecenatu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego można kontaktować się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Edukacji.

Wszelkich informacji na temat stypendium artystycznego udzielają: 

Iwona Uznańska, pokój 1320 tel. 042 291-97-43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Niemierowicz, pokój 1322 tel. 0 42 291-98-26, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby zainteresowane zapoznaniem się z regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl zakładka: Kultura/Stypendia, www.intelektualne.lodzkie.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Do pobrania: 

 

 1. Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ
 2. Wniosek w kategorii "uczeń"
 3. Wniosek w kategorii "młody twórca"
 4. Wzór rekomendacji projektu artystycznego
 5. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "uczeń"
 6. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "młody twórca"
 7. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "uczeń"
 8. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "młody twórca"
 9. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "uczeń"
 10. Instrukcja wypełnienia wniosku w kategorii "młody twórca"

 

 

WAŻNE

Prosimy o uważnie zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego obowiązującym w 2014 roku, gdyż 24 września 2013 r. Sejmik Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr XL/746/13 w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik do Uchwały NR XXIX/559/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Łódzkie nagradza najzdolniejszych!13 marca 2013 roku rozpoczyna się kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „uczeń” i „student”. Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
1.      nauki społeczne
2.      nauki ekonomiczne
3.      nauki matematyczne
4.      nauki fizyczne
5.      nauki chemiczne
6.      nauki biologiczne
7.      nauki o Ziemi
8.      nauki techniczne
9.      nauki medyczne
Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 10 tys. zł.Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r.  przeznaczył na wsparcie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu 150 tys. zł.
 
Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 13 marca do 12 kwietnia 2013 roku.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:
Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiściew Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.
 
Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji. Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają:  
-        Katarzyna Mielko, pokój 1312, tel. 042 291-98-37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-        Justyna Szatan, pokój 1312,  tel. 042 291-98-37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.
 Łódzkie wspiera naukowców – wykorzystaj to!
 

16 stycznia 2013 roku rozpoczyna się I edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki  będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Maksymalna  wysokość dofinansowania wynosi 20 tys. zł.
Dyscypliny naukowe i artystyczne, których dotyczy konkurs w 2013 roku:
1.    ekonomia
2.    towaroznawstwo
3.    matematyka
4.    informatyka
5.    biofizyka
6.    fizyka
7.    biotechnologia
8.    chemia
9.    ochrona środowiska
10.    mikrobiologia
11.    geografia
12.    architektura i urbanistyka
13.    automatyka i robotyka
14.    budowa i eksploatacja maszyn
15.    budownictwo
16.    energetyka
17.    inżynieria chemiczna
18.    inżynieria materiałowa
19.    inżynieria środowiska
20.    mechanika
21.    technologia chemiczna
22.    włókiennictwo
23.    biologia medyczna
24.    medycyna
25.    sztuki projektowe
Marszałek Województwa Łódzkiego w 2013 r.  przeznaczył na wsparcie łódzkich naukowców 200 tys. zł.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 16 stycznia do 15 lutego 2013 roku.
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, Al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Konsultacje i kontakt
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji. Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają:  

 • Katarzyna Mielko, pokój 1312, tel. 042 291-98-37, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Justyna Szatan, pokój 1312,  tel. 042 291-98-37,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2012

Uchwałą Nr 988/12 z dnia 05. 06. 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2012.


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2012 - przyznane

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 983/12 z dnia 5 czerwca 2012 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2012.
 


Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego


W kwietniu 2012 roku rusza kolejna edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego
To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodzi młodych ludzi,  osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. Od tego roku stypendia będą przyznawane w dwóch kategoriach: uczeń i student. Przyznawanie stypendiów ma na celu motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów i studentów wyższych uczelni z województwa łódzkiego, do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji. Najzdolniejsi mogą się ubiegać o stypendia w kwocie do 10 tys. zł.
Wspieranie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu łódzkiego to jedno z priorytetowych działań Marszałka Województwa Łódzkiego.


1. Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski mogą zgłaszać szkoły, kolegia, uczelnie w terminie od 18 kwietnia do 18 maja 2012 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
ul. Traugutta 25, piętro XV, sekretariat pokój 1514 tel. 042 291-98-20.

 
2. Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
- Katarzyna Mielko, pokój 1520 tel. 042 291-98-37,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Justyna Szatan, pokój 1520 tel. 042 291-98-37,Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 kwietnia 2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, Sala Konferencyjna, prawa oficyna, I piętro.


4. Konsultacje
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji w siedzibie  Departamentu.


5. Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja.
 Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego 2012

To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagrodzi młodych ludzi, osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach sztuki, przyznając im stypendia artystyczne. W oparciu o Uchwałę Nr XXI/375/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, w dniu 3 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę NR 588/12 w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego w 2012 r.

W 2012 roku w budżecie Samorządu Województwa Łódzkiego na stypendia artystyczne Marszalka Województwa Łódzkiego została zabezpieczona kwota 200 000 zł.

Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego przyznawane będą w dwóch kategoriach:
 

 1. kategoria „uczeń”, celem przyznania stypendium w kategorii „uczeń” jest umożliwienie rozwoju artystycznego kandydata do stypendium, poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju artystycznego. Stypendium w tej kategorii może być przyznane uczniom szkół artystycznych:
  §  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
  §  studentom wyższych uczelni artystycznych,
  -        którzy mieszkają na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczają, znajduje się na terenie województwa łódzkiego oraz, których średnia ocen z przedmiotów artystycznych, w roku szkolnym bądź akademickim poprzedzającym rok składania wniosku o stypendium, wynosiła co najmniej:
  §  4,5 - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-gimnazjalnych,
  §  4,0 - w przypadku studentów wyższych uczelni.
  Wnioskodawcą o przyznanie stypendium artystycznego w kategorii „uczeń” może być:
  §  dyrektor szkoły lub z-ca dyrektora,
  §  dziekan lub prodziekan wydziału uczelni wyższej
   

kategoria „młody twórca” celem stypendium przyznawanego w kategorii „młody twórca ” jest umożliwienie zrealizowania projektu artystycznego,
O stypendium w kategorii „młody twórca” może ubiegać się:
§  osoba pełnoletnia będąca uczniem lub studentem,
§  mieszkająca na terenie województwa łódzkiego lub uczęszczająca do szkoły/uczelni, której siedziba znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
§  w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 35. roku życia,
§  posiadająca znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej.
 Składanie wniosków

W 2012 roku wnioski o przyznanie stypendium artystycznego należy składać od 10 kwietnia do 10 maja.

Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Al. Piłsudskiego 8 lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji.

UWAGA!!! Do wersji papierowej wniosku należy dołączyć wersję elektroniczną (na płycie CD/DVD lub przesłać na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  

Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
Iwona Uznańska, pokój 1504 tel. 042 291-98-27, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Bartłomiej Pielas, pokój 1504 tel. 042 291-97-43, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 kwietnia 2012 r. o godzinie 13:30 w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, ul. Moniuszki 7/9, Sala Konferencyjna, prawa oficyna,
I piętro.

Konsultacje
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji w siedzibie  Departamentu.
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Kultura/Stypendia.

Do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka WŁ
 2. Wniosek w kategorii "uczeń"
 3. Wniosek w kategorii "młody twórca"
 4. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "uczeń"
 5. Karta oceny formalnej wniosku w kategorii "młody twórca"
 6. Deklaracja poufności i bezstronności członka komisji stypendialnej
 7. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii "uczeń"
 8. Sprawozdanie z wydatkowania środków finansowych stypendium w kategorii  "młody twórca"
   


Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1091/11 z dnia 19 lipca 2011 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w roku 2011.Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego - 2011

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 923/11 z dn. 21 czerwca 2011 r. przyznał stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego

W 2011 r. Marszałek Województwa Łódzkiego już po raz szósty nagrodzi najzdolniejszych uczniów i studentów, przyznając im stypendia artystyczne. Przyznawanie stypendiów ma celu rozwój talentów uczniów i studentów z województwa łódzkiego

W bieżącym roku stypendia artystyczne będą przyznawane w dwóch kategoriach:

 1. „Uczeń” – stypendium adresowane do uczniów i studentów szkół artystycznych na pokrycie kosztów związanych z realizacją indywidualnego planu rozwoju kariery artystycznej
   
 2. „Młody twórca” – stypendia dla młodych artystów, uczniów lub studentów, przyznawane na realizację projektu artystycznego, mającego swoje źródło w indywidualnej kreatywności i talencie kandydata do stypendium


Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski mogą zgłaszać:

 1. szkoły i uczelnie artystyczne (stypendium w kategorii „uczeń”)
 2. osoby pełnoletnie, będące uczniem lub studentem (stypendium w kategorii „młody twórca”)

w terminie od 21 marca do 20 kwietnia 2011 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ul. Traugutta 25, piętro XV, w sekretariacie pokój 1514 tel. (42) 291-98-20.


Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi:
Bartłomiej Pielas pokój 1503 tel. 042 291-98-24, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium, zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego zostanie szczegółowo omówiony regulamin stypendiów oraz zasady wypełnienia wniosku.
Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2011 r. o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, sala 104.


Konsultacje
W terminie 1 – 20 kwietnia 2011 w godzinach 8:00-16:00 będzie możliwość konsultacji z pracownikami w siedzibie Departamentu (pok. 1503) i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków.


Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Załącznik nr 1 - Wniosek (kategoria "uczeń")
 3. Załącznik nr 2 - Wniosek (kategoria "młody twórca")

 Stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego - 2011

To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagradza młodych ludzi,  osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. Przyznawanie stypendiów ma na celu motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów i studentów wyższych uczelni z województwa łódzkiego, do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji. Wspieranie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu łódzkiego to jedno z priorytetowych działań Marszałka Województwa Łódzkiego.

Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski mogą zgłaszać szkoły, kolegia, uczelnie w terminie od 1 do 30 czerwca 2011 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
ul. Traugutta 25, piętro XV, w sekretariacie pokój 1514 tel. 042 291-98-20.


Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury
i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:  

 • Katarzyna Mielko, pokój 1509 tel. 042 291-98-29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Anna Włudarczyk, pokój 1510 tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się
14 kwietnia 2011 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, sala 107.
 

Konsultacje
W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji z pracownikami Wydziału Edukacji w siedzibie  Departamentu i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków.Stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego - 2010

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1152/10 z 3 sierpnia 2010 r. przyznał jednorazowe stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia artystyczne.
 Już w czerwcu 2010 r. najzdolniejsi uczniowie i studenci mogą się ubiegać o stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego.

To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagradza młodych artystów, osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach sztuki, przyznając im jednorazowe stypendia artystyczne. Przyznawanie stypendiów ma celu motywowanie uczniów i studentów wyższych uczelni o profilu artystycznym z województwa łódzkiego, do rozwijania swoich zdolności artystycznych.
Wspieranie rozwoju artystycznego i naukowego młodych mieszkańców regionu łódzkiego to jedno z priorytetowych działań Marszałka Województwa Łódzkiego.

 
Termin i miejsce składania wniosków
wnioski mogą zgłaszać szkoły, kolegia, uczelnie w terminie do 30 czerwca 2010 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
ul. Traugutta 25, piętro XV, w sekretariacie pokój 1514 tel. 042 291-98-20.

       
Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
Bartłomiej Pielas pokój 1503 tel. 042 291-98-24, mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karolina Messyasz pokój 1502 tel. 042 291-98-25, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Konsultacje
W terminie 21 – 30 czerwca 2010 w godzinach 8:00-16:00 będzie możliwość konsultacji z pracownikami w siedzibie Departamentu (pok. 1503) i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków.


Dokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN
 2. Załącznik nr 1 -Wniosek


Stypendia naukowe dla najzdolniejszch uczniów i studentów

Już w czerwcu 2010 roku najzdolniejsi uczniowie i studenci mogą się ubiegać o stypendia naukowe w kwocie do 10 000zł.

To już kolejny rok, w którym Marszałek Województwa Łódzkiego nagradza młodych ludzi, osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach nauki, przyznając im jednorazowe stypendia naukowe. Przyznawanie stypendiów ma celu motywowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów i studentów wyższych uczelni z województwa łódzkiego, do uzyskiwania wysokich wyników w nauce oraz rozwijania swoich zdolności i pasji.
Wspieranie rozwoju naukowego młodych mieszkańców regionu łódzkiego to jedno z priorytetowych działań Marszałka Województwa Łódzkiego.

1. Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski mogą zgłaszać szkoły, kolegia, uczelnie w terminie do 30 czerwca 2010 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Traugutta 25, piętro XV, w sekretariacie pokój 1514 tel. 042 291-98-20.

2. Kontakt
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:

 • Grzegorz Janeczek pokój 1510 tel. 042 291-98-30, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Katarzyna Mielko, pokój 1509 tel. 042 291-98-29, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


3. Spotkanie informacyjne
Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 czerwca 2010 o godzinie 12:00 w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w sali 221.

4. Konsultacje
W terminie 28 – 30 czerwca 2010 w godzinach 8:00-16:00 będzie możliwość konsultacji z pracownikami w siedzibie Departamentu, pokój 1516 i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków.

Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl.
 Zarząd Województwa łódzkiego w dniu 8 grudnia 2008r. przyznał stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 1668/08 z 29 października 2008 r. przyznał jednorazowe stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego

 Uchwałą Nr 497 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23.04.2008 r., w sprawie: przyznania jednorazowych stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych za szczególne osiągnięcia artystyczne.


Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1602/07 z dnia 20 XII 2007 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe.
 

Czytany 46542 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  04.12.2012 - 08:54
Osoba modyfikująca: Dorota Komar
Ostatnio zmieniany: 03.04.2019 - 09:44

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji