Petycja o ustanowienie obszaru chronionego krajobrazu dla rzeki Ner na całej długości korytarza ekologicznego, od źródła rzeki do ujścia do Warty wraz z przylegającymi terenami zielonymi w jej dolinie

„Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach informuję, że petycja z dnia 18 sierpnia 2022 r. o ustanowienie obszaru chronionego krajobrazu dla rzeki Ner na całej długości korytarza ekologicznego, od źródła rzeki do ujścia do Warty wraz z przylegającymi terenami zielonymi w jej dolinie pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Wezwano wnoszącego petycję do uzupełnienia braków formalnych ww. petycji w ciągu 14 dni pod rygorem pozostawienia jej bez rozpatrzenia. W związku z nieuzupełnieniem w ustawowym terminie braków formalnych przedmiotowej petycji pozostawia się ją bez rozpatrzenia”.

Dodatkowe informacje

  • Numer petycji: KAVI.152.3.2022
  • Nadawca: Łódzkie Koło Partii Zieloni
  • Data wpływu: 18.08.2022
  • Komórka prowadząca: Departament Klimatu i Turystyki

Pobierz załącznik:

Czytany 170 razy
Osoba publikująca :  Bartosz Staruch
Data publikacji:  23.08.2022 - 13:16
Osoba modyfikująca: Jeremi Borowiec
Ostatnio zmieniany: 29.09.2022 - 15:44