Wydrukuj tę stronę

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Pobierz załącznik:

Osoba publikująca :  Barbara Orłowska
Data publikacji:  07.01.2021 - 11:57
Osoba modyfikująca: Barbara Orłowska
Ostatnio zmieniany: 07.01.2021 - 12:07