Projekty własne

Wzór raporu okresowego z realizowanych projektów własnych przez Komórki Organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi lub Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne przy współudziale środków zagranicznych

  Instrukcja wypełniania raportu okresowego dotyczącgo projektów własnych realizowanych przez Komórki Organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne przy współudziale środków zagranicznych

  Procedura monitorowania projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji