Skarbnik Województwa

Michał Miazek
Skarbnik Województwa Łódzkiego

al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

tel. (+42) 663 35 00
fax (+42) 663 35 02

Skarbnika Województwa (głównego księgowego budżetu Województwa) powołuje i odwołuje Sejmik Województwa na wniosek Marszałka Województwa, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym -  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami).

Dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych, z których wynika zobowiązanie pieniężne, uczestniczy w pracach oraz obradach Sejmiku i Zarządu głosem doradczym, dokonuje okresowych analiz budżetu Województwa i na bieżąco informuje zarząd o przebiegu jego wykonania.

Czytany 17788 razy Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  30.10.2012 - 11:24
Osoba modyfikująca: Adam Matusiak
Ostatnio zmieniany: 16.10.2019 - 10:14

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji