Budżet 2017


 

Data publikacji Tytuł
30.04.2017 Informacja za IV kwartał 2017 roku o wykonaniu budżetu Województwa Łódzkiego
27.03.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017
28.12.2017 Uchwała Nr XLVI/601/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
11.12.2017 Uchwały Nr XLV/585/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
31.10.2017 Nr XLIV/549/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
31.10.2017
26.10.2017 Informacja za III kwartał 2017 roku o wykonaniu budżetu Województwa Łódzkiego
03.10.2017 Nr XLIII/537/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok;
03.10.2017
31.09.2017 XLII/528/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
31.09.2017 XLII/524/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
31.08.2017 Informacja z przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze 2017 r.
31.07.2017 Informacja za II kwartał 2017 roku o wykonaniu budżetu Województwa Łódzkiego
28.06.2017 Nr XL/509/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/492/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2017 roku.
28.06.2017 Nr XL/507/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
21.06.2017
21.06.2017 Nr XXXVIII/490/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
16.05.2017 Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmieniona uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą
Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 roku
16.05.2017 Nr XXXVII/478/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej,zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
28.04.2017 Informacja za I kwartał 2017 roku o wykonaniu budżetu Województwa Łódzkiego
21.04.2017 Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmieniona uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku oraz uchwałąNr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku.
21.04.2017 Nr XXXV/465/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok
w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
24.03.2017 Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
24.03.2017 Nr XXXIV/446/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
21.02.2017 Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
21.02.2017 Nr XXXIII/438/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 - 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok;
27.01.2017 Uchwała RIO Nr V/1/2017 z 24.01.2017 o możliwości sfinansowania deficytu 
29.12.2016 Uchwała NR XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok;
29.12.2016 Uchwała NR XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
05.12.2016 Uchwała Nr V/128/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Łódzkiego w 2017 roku
05.12.2016 Uchwała Nr V/127/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
05.12.2016 Uchwała Nr V/126/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Łódzkiego
15.11.2016 Projekt budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok;
15.11.2016 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzki;
 

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  10.12.2012 - 12:31
Osoba modyfikująca: Marcin Werner
Ostatnio zmieniany: 30.04.2018 - 09:43

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji