Budżet 2017


 

Data Tytuł
24.03.2017 Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
24.03.2017 Nr XXXIV/446/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
21.02.2017 Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
21.02.2017 Nr XXXIII/438/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 - 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok;
27.01.2017 Uchwała RIO Nr V/1/2017 z 24.01.2017 o możliwości sfinansowania deficytu 
29.12.2016 Uchwała NR XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok;
29.12.2016 Uchwała NR XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
05.12.2016 Uchwała Nr V/128/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Łódzkiego w 2017 roku
05.12.2016 Uchwała Nr V/127/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
05.12.2016 Uchwała Nr V/126/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Łódzkiego
15.11.2016 Projekt budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok;
15.11.2016 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzki;
 

 

captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji