Budżet 2018


 

Data publikacji Tytuł
21.12.2018 Uchwała Nr II/39/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
21.12.2018 Uchwała Nr II/37/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 208 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
07.11.2018 Uchwała Nr LVII/710/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
07.11.2018 Uchwała Nr LVII/712/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
30.10.2018 Informacja za III kwartał 2018 roku o wykonaniu budżetu Województwa Łódzkiego 
10.10.2018 Uchwała Nr LVI/701/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
05.09.2018 Uchwała Nr LV/686/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
05.09.2018 Uchwała Nr LV/689/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego. 
31.08.2018

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze 2018 roku:

30.07.2018  Informacja za II kwartał roku 2018 o wykonaniu budżetu Województwa Łódzkiego
10.07.2018  LIV/678/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2018 roku zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
19.06.2018 Uchwała Nr LIII/672/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
12.06.2018 Uchwała Nr LII/659/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
8.05.2018 Uchwała Nr LI/644/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
8.05.2018 Uchwała Nr LI/646/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
26.04.2018 Informacja za I kwartał 2018 roku o wykonaniu budżetu Województwa Łódzkiego 
10.04.2018 Uchwała Nr XLIX/634/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
10.04.2018 Uchwała Nr XLIX/635/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
27.02.2018 Uchwała Nr XLVII/622/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
27.02.2018 Uchwała Nr XLVII/624/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
31.01.2018 Uchwały Nr V/10/2018 z dnia 19 stycznia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Łódzkiego
28.12.2017 Uchwała Nr XLVI/590/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
28.12.2017 Uchwała Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
05.12.2017 Uchwała Nr V/273/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Łódzkiego
05.12.2017 Uchwała Nr V/274/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
05.12.2017 Uchwała Nr V/275/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Łódzkiego w 2018 roku
16.11.2017 Projekt budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
16.11.2017 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
 

 

Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  10.12.2012 - 12:31
Osoba modyfikująca: Marta Adamczewska
Ostatnio zmieniany: 21.12.2018 - 14:46

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji