Zorganizowanie spotkania informacyjnego dla kadry zarządzającej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz jednostek współpracujących na temat RPO WŁ oraz projektów własnych Samorządu Województwa Łódzkiego, w związku z działaniami wspierającymi wdrażanie Funduszy Europejskich (ZP.272.72.2016)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.09.2016
  • Termin składania ofert: 28.09.2016

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji