Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia na temat promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZP.272.76.2016)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.09.2016
  • Termin składania ofert: 05.10.2016 r. do godz 10:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji