Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia na temat promocji projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - ZP.272.87.2016

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 14.10.2016
  • Termin składania ofert: 24.10.2016 r. do godz. 10:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji