Szkolenie dla beneficjentów nt. rozliczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 - sygn. post.: ZP.272.88.2016

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 28.10.2016
  • Termin składania ofert: 07 listopada 2016 r., do godz.: 10:00
    Otwarcie ofert: 07 listopada 2016 r., o godz.: 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji