Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń - sygnatura postepowania: ZP.272.100.2016

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 23.11.2016
  • Termin składania ofert: 01.12.2016 r. do godz.: 10:00
    Otwarcie ofert: 01.12.2016 r. o godz.: 11:00


    Termin  składania ofert: 02.12.2016 r., do godz.: 10:00
    Termin otwarcia ofert: 02.12.2016 r., o godz.: 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji