Organizacja i przeprowadzenie 4 szkoleń nt. rozliczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 z wykorzystaniem systemu SL2014. - sygn. post.:ZP.272.36.2017

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia: 20.04.2017
 • Termin składania ofert: 28 kwietnia 2017 r, do godz..: 10:00;
  Otwarcie ofert: 28 kwietnia 2017 r., o godz..: 10:00


  Składanie ofert: 04.05.2017 r., do godz.:10:00
  Otwarcie ofert: 04.05.2017 r. o godz.: 11:00


  Składanie ofert.: 08.05.2017 r., do godz.: 10:00
  Otwarcie ofert: 08.05.2017 r., o godz.: 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji