Organizacja i przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego (ZP.272.37.2017)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 20.04.2017
  • Termin składania ofert: 25.04.2017r. do godz: 11:00
    Otwarcie ofert 25.04.2017r. o godz: 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji