Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich z zakresu przygotowania studium wykonalności w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz rozliczania projektów unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020 (ZP.272.49.2017)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 26.05.2017
  • Termin składania ofert: 5.06.2017 r. do godz. 9:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji