Przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich z zakresu przygotowania studium wykonalności w ramach RPO WŁ 2014-2020 oraz rozliczania projektów unijnych w ramach RPO WŁ 2014-2020 (ZP.272.49.2017)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: piątek, 26 maj 2017
  • Termin składania ofert: 5.06.2017 r. do godz. 9:00
Czytany 413 razy Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  26.05.2017 - 13:45
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 11.07.2017 - 16:22

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji