Kompleksowa organizacja Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki w 2017r. (ZP.272.50.2017r.)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 27.06.2017
  • Termin składania ofert: 10.07.2017r. do godz: 10:00
    13.07.2017r. do godz: 10:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji