Świadczenie usług w zakresie organizacji seminariów dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów RPO WŁ - ZP.272.75.2017

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 25.08.2017
  • Termin składania ofert: 05.09.2017 r. do godz. 09:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji