Wykonanie usługi przeprowadzenia szkolenia pt. Partnerstwo publiczno-prywatne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - sygnatura ZP.272.80.2017

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 13.09.2017
  • Termin składania ofert: 21.09.2017 DO GODZINY 10:00.

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji