Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji z zakresu cyberbezpieczeństwa - ZP.272.86.2017

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.09.2017
  • Termin składania ofert: do dnia 25.09.2017 r., do godz.: 10:00
    Otwarcie ofert w dniu 25.09.2017 r., o godz.: 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji