Osiem szkoleń dla beneficjentów RPO WŁ na lata 2014-2020 (sygn. post. ZP.272.87.2017)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 04.10.2017
  • Termin składania ofert: 11.10.2017 r. do godz. 10:00
    12.10.2017 r. do godz. 14:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji