Świadczenie usługi organizacji XI Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2018 w zakresie zapewnienia usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej - sygn. post.: ZP.272.1.2018

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 05.02.2018
  • Termin składania ofert:  16.02.2018 r., do godz. 10:00
    Otwarcie ofert 16.02.2018r., o gdz.:11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji