Świadczenie usługi zorganizowania konferencji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych instytucji współpracujących - sygn. post.: ZP.272.6.2018

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 06.02.2018
  • Termin składania ofert: 19.02.2018 r. , do godz.: 10:00
    Otwarcie ofert 19.02.2018 r., o godz.: 11:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji