Organizacja i przeprowadzenie szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego (ZP.272.27.2018)

Dodatkowe informacje

  • Data ogłoszenia: 15.03.2018
  • Termin składania ofert: 26.03.2018 r. do godz. 9:00
    28.03.2018r.  do godz: 9:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji