Usługa przeprowadzenia szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - ZP.272.16.2018

Dodatkowe informacje

 • Data ogłoszenia: 15.03.2018
 • Termin składania ofert: 26.03.2018 do godz. 09:00
  otwarcie ofert o godz. 11:00

  27.03.2018 do godz: 09:00
  otwarcie ofert o godz: 11:00

  29.03.2018 do godz: 09:00
  29.03.2018r. do godz:11:00

  30.03.2018 do godz: 09:00 ( termin składania ofert)
  30.03.2018r. do godz:11:00 (termin otwarcia ofert)

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji